Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKandemir, Şenol
dc.contributor.authorAçıkgöz, Süreyya
dc.date.accessioned2019-07-09T06:28:58Z
dc.date.available2019-07-09T06:28:58Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/203
dc.description.abstractThis Research related with ?The Juristic Responsibility of Management board in Banks? contains of four main sections as these four main titles are; firstly The Banks as General? secondly ?The Juristic Responsibility of Management Board According to Commercial Code?, thirdly banking law and The Juristic Responsibility of Management board according to Legislation of Capital Market and fourthly The Responsibility of Members of Management board of Bank because of Public debts . In this Research, while The juristic responsibility of management board has been researched, since banks are Incorporated company, the general arbitrament of TCC (Turkish Commercial Code) which related with Incorporated companies have been handled together with special arbitrament which are in Banking Law and regarding to this topic. Moreover beside securities legislation related with the responsibility of members of management board, Tax Procedure Law and Law Arbitraments about Collecting Process of public Assets have been also referred.en_US
dc.description.abstractBankalarda Yönetim Kurulunun Hukuki Sorumluluğu? konulu bu çalışma birincisi ?Genel Olarak Bankalar?, ikincisi ?Ticaret Kanunu Bakımından Yönetim Kurulunun Hukuki Sorumluluğu?, üçüncüsü ?Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Bakımından Yönetim Kurulunun Hukuki Sorumluluğu? ve dördüncüsü ?Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu? ana başlıkları altında olmak üzere, dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmada, bankalarda yönetim kurulunun hukuki sorumluluğu incelenirken, bankaların bir anonim şirket olmasından dolayı TTK'nun anonim şirketlere ilişkin genel hükümleri, bu konuya ilişkin Bankacılık Kanunundaki özel hükümlerle birlikte anlatılmıştır. Ayrıca banka yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine de değinilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankaen_US
dc.subjectyönetim kuruluen_US
dc.subjecthukuki sorumluluken_US
dc.subjectBanksen_US
dc.subjectManagement boarden_US
dc.subjectThe Juristic Responsibilityen_US
dc.titleBankalarda yönetim kurulunun hukuki sorumluluğuen_US
dc.title.alternativeThe juristic responsibility of management board in banksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record