Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBedestenci, H. Çetin
dc.contributor.authorBayboğan, Gökhan
dc.date.accessioned2019-07-08T11:44:56Z
dc.date.available2019-07-08T11:44:56Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/191
dc.description.abstractGloballeşme (küreselleşme), ulusal sınırların ortadan kalkmasını, ülkelerin dünya ile entegrasyonunu ifade eden ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve hukuksal bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşme, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla tüm dünyada ve Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren çok daha belirgin olarak görülmeye başlamıştır. Bu çalışmada, dünyada ekonomik olarak globalleşme süreci ele alınmış ve Türkiye'nin ekonomik globalleşmeye uyumu, özellikle dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar göz önüne alınarak incelenmiştir. Globalleşen dünyadaki değişimlere paralel olarak ülkemizde de 1980'den bu yana Türkiye'nin dışa açılması, para ve finans piyasalarının serbestleşmesi, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve Avrupa Birliği'ne aday olunması gibi önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Ayrıca 1980 sonrasında dünyadaki globalleşme hareketlerine paralel olarak Türkiye'de ithal ikameci politikalar terkedilerek ihracata dayalı sanayileşme politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda globalleşemenin en önemli göstergelerinden ihracat ve doğrudan yabancı yatırımlarda görülen artışlar da Türkiye'nin ekonomik globalleşmeye uyum sağladığını ve olumlu etkilendiğini göstermektedirler. Sonuç olarak, 1980'lerden itibaren Türkiye'de yaşanan uyum sürecinin de gösterdiği gibi, son 25 yılda dünya ekonomisine entegrasyonu ve globalleşme anlamında pek çok alanda önemli adımlar atılmış ve bunlar devam etmektedir.en_US
dc.description.abstractGlobalization is defined as the elimination of national borders and nations integrating with the economic, social, cultural, political and legal environment. Globalization has been widely experienced in the world and in Turkey since the 1980s. In this study, the process of economic globalization in the world has been studied and Turkey?s adaptation to this process has been investigated especially in terms of foreign trade and foreign direct investment. Since the 1980s, in accordance with the globalizing world, the opening of Turkey to the world, the liberalization of money and financial markets, the development of technological structure and the membership of European Union has occured. Furthermore, after 1980, in parallel with the globalization movements in the world, Turkey has shifted from import substitution policies to the export oriented industrialization. At the same time, according to the rising in the export and foreign direct investmests, which are the most important indicators of globalization, Turkey has positively been affected by economic globalization. As a result, as indicated by Turkey?s adaptation period to the globalization process for the last 25 years, in terms of the world?s economic integration and globalization, many steps have continuely been taken in many areas.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGloballeşmeen_US
dc.subjectbüyümeen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectdış ticareten_US
dc.subjectdoğrudan yabancı yatırımlaren_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectgrowthen_US
dc.subjectforeign tradeen_US
dc.subjectforeign direct investmenten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleGlobal ekonomi ve türkiyeen_US
dc.title.alternativeGlobal economy and Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record