Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmazyürek, Haluk
dc.contributor.authorDoğan, Seçil Koç
dc.date.accessioned2019-07-05T11:35:03Z
dc.date.available2019-07-05T11:35:03Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/176
dc.description.abstract1970-2000 yılları arasında, dünyada büyük siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır. Yeni devletler oluşmuş, sınırlar değişmiş, ekonomik kavramlar gelişmiş, işletme yönetim sistemleri ve siyasi yönetim anlayışları değişmiştir. Bu değişimler kültürel, ekonomik ve siyasi sebeplerden kaynaklanmış, sonuçları da siyasi, kültürel ve ekonomik değişimler olmuş ve her değişim gibi bu değişim de sancılı olmuştur. 1970 petrol kriziyle başlayan bu değişim süreci kimi uluslar arası, kimi yerel bir çok krizleri beraberinde getirmiştir. Türkiye de bu değişimlerin sebep ve sonuçlarından etkilenmiştir. Çalışmada, 2000 Türkiye genel ekonomik krizi öncesi, küçük ölçekli bir aile 2000/01 genel ekonomik krizlerinden edindiği tecrübeleri ve şirketinin, kurumsallaşarak pazarda ikame ürüne karşı yürüttüğü kriz yönetim faaliyetleri incelenmektedir. Kurum, genel ekonomik kriz sonrası kurumsallaşmayı, olası krizlere karşı bir önlem olarak başlatmıştır. Kurumsallaşma esnasında karşı karşıya kalınan tehditlere yönelik önlemler geliştirmek ve zayıflıkları gidermek amacıyla Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) uygulanması hedeflenmiştir. Toplam Kalite Yönetimi'nin olası krizler karşısında öncü sinyaller oluşturması ve pazar değişimlerinin zamanında ve doğru ölçülebilmesi amacıyla, stratejik yönetim ilkelerine bağlı kalarak göstergeler oluşturulmuştur. Klasik mali yönetimle birlikte stratejik mali yönetimin (SMY) kullanılması ile kaynakların korunması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, kurumun geliştirdiği refleksler, olaylar ve olayların yönetimi kuramsal yaklaşımların öngörülerinde incelenmiş, kuramsal yaklaşımlarla olayların birbirini tamamladığı yada farklılaştıkları konular çevre şartlarıyla birlikte analiz edilmeye çalışılmış ve kurumun geliştirdiği yönetim sistemi geliştirilerek bir model olarak ortaya konulmuştur. Bu model ve modelin oluşması esnasında yaşanan olaylar, alınan kararlar, yapılan hatalar ve uygulama sonuçları benzer işletmeler için kriz öncesi yada krizde yol gösterecek niteliktedir.en_US
dc.description.abstractBetween the years of 1970-2000, political, cultural and economical developments and changes took place in the world. New countries have appeared; borders have enlarged; new concepts in economies have developed; business management systems and understanding of political movements have changed. In 1970, the timeframe starting with the petroleum crisis had brought either international or domestic crisis for the countries. In addition,Turkey had been affected by the causes and the effects of these changes. In this study, a small scale family business before Turkish economical crisis taking place in the year 2000, gaining these experiences of the 2000-2001 economical crisis and institutionalizing against the competitive products in the market are analyzed. As a precaution, the company started to be a re-organized company after the economical crisis. TQM applications have been aimed against all the treats and the weaknesses that the company has faced during the timeframe of the re-organization. TQM against the possible crisis, and at the time of the market changes and its measurability, are indicators of strategic management principals. Using classical financial management with the strategic financial management (SFM) is the reason to preserve the company sources. In this study, the reflexes, incidents and managing the incidents are analyzed by basing on the approaches of the re-organization; either integration or differentiation of the incidents with the approaches of the re-organization are analyzed with considering the circumstances; moreover, by improving the company? developments, a model has been brought up. This model and the time of the set up, all the incidents, decisions, mistakes and results can be described as a path to follow before crisis or at the criss for the similar organizations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTermoplastik - EPDM sızdırmazlık elemanlarıen_US
dc.subjectikame malzeme baskısıen_US
dc.subjectaile sirketien_US
dc.subjectkurumsallasmaen_US
dc.subjectmanagement of the crisisen_US
dc.subjectstrategic managementen_US
dc.subjectsealing products by Thermoplastic or EPDMen_US
dc.subjectfamily businessen_US
dc.titleİkame ürün tehditine karşı stratejik planlama ve kriz yönetimi : Pencere sektöründe bir uygulama örneği, Seçil Kauçuken_US
dc.title.alternativeStrategical planing and crisis management against alternative product menace : An Applied sample windows sector seçil kauçuken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record