Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzüstün, Engür
dc.contributor.authorErim, Mustafa
dc.date.accessioned2019-07-05T10:33:02Z
dc.date.available2019-07-05T10:33:02Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/173
dc.description.abstractRestorasyon Avrupa'da ortaya çıkan ve tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli işlevi olan bir yöntemdir. Birinci bölümde restorasyonun tanımı, tarihçesi, Kültürel Varlıklarının Değerlendirme Ölçütlerinin neler olduğu, Kültürel Varlıkların Bozulma Nedenlerinin tespiti, restorasyon öncesi hangi tür çalışmaların yapılması gerektiği konusunu inceledik. İkinci bölümde Ülkemizde restorasyon çalışmalarının başlamasını Cumhuriyet dönemini milat alarak inceledik. Ülkemizde restorasyon konusunda yetkili kuruluşları tanıttık. Koruma ve korumacılık ile ilgili yasal düzenlemeleri (kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve ilke kararları) ilgili oldukları konu başlıklarını vererek tarih ve sayılarıyla inceledik. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu konunun ana ilkelerini belirlediği için yasayı tümüyle tezin içine dahil ettik. Üçüncü bölümde tezimizin ana teması olan restorasyon işletmeciliğini işletme ana bilim dalı açısından inceleme konusu yaptık. Ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli restorasyon işletmelerini ve insan kaynaklarıyla ilgili araştırmayı sunduk. Dördüncü bölümde restorasyon işletmelerinin sektörün kendi yapısından kaynaklanan ve dışardan oluşan sorunlarını ele aldık. Son bölümde araştırmanın sonuçlarına göre işletmelerin restorasyon tekniklerini ve ülkemizde restorasyon çalışmalarının daha sağlıklı olması için öneriler sunduk.en_US
dc.description.abstractRestoration is emerged in Europe and is a method that has an important function of transfering the historical inheritances to the next generations. In the first part of this thesis, definition of restoration, history of restoration, evaluation criterias of cultural wealths, determination of breakdown of cultural wealths and the kinds of works has to be done before restoration topics arae analysed. We investigate the restoration works in Turkey strating form the Republic period. The authorized institutions related to restoration has been introduced. Legal arrangements related with protection and protectionism (laws, rules, regulations and directives) about restoration has been explained. The law of Protection of Natural Wealths and Culture also is given the second part. In the third part, the restoration of business has been analysed. The information about small and medium sized restoration businesses and their human resources are presented in this part. The problems of restoration businesses and restoration sector has been investigated in the part four. The human resources at restoration businesses and education of the personel related questionnaire and their results are presented in the part five. In the last section, the suggestions relating to the restoration business techniques and conclusion is given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRestorasyonen_US
dc.subjectKorumaen_US
dc.subjectRestorasyon İşletmelerien_US
dc.subjectKültür varlıklarıen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.subjectRestoration Businessesen_US
dc.subjectCulture Wealthsen_US
dc.subjectProtectionen_US
dc.titleTürkiye'de ki restorasyon çalışmaları ve restorasyon işletmelerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeRestorastion works in Turkey and investigation of restoration businessesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record