Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzüstün, Engür
dc.contributor.authorÖztürk, İlknur
dc.date.accessioned2019-07-05T08:14:17Z
dc.date.available2019-07-05T08:14:17Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/170
dc.description.abstractGıda sektöründe perakendecilik, müşterinin ihtiyaçlarını tespit ederek çeşitli ürünleri en uygun şartlarla kendilerine ulaştırma çabasıdır. Birinci bölümde günümüzde hızla gelişen bu sektörde, perakendeciliğin tanımı ve işlevlerini, Türkiye'deki tarihsel süreçleri ile perakendeciliğin ekonomik temelleri kısaca anlatılmıştır. Orta ve küçük ölçekli perakende mağazaları tanımlandıktan sonra bu mağazaların özelliklerini, fonksiyonlarını, sorunlarını ve başarı faktörlerini inceledik.İkinci bölümde ise, insan kaynakları yönetimini, eğitimini, orta ve küçük perakende mağazalarında eğitiminin içeriğini, eğitim profilini ve başarı faktörlerini inceledik. Üçüncü bölümde tezimizin konusu olan Groseri'de uygulamalı bir araştırma yaptık. Groseri hakkında genel bilgi verdikten sonra şirketin insan kaynakları eğitim sürecini, araştırmanın niteliklerini ve değerlendirmesini yaptık. Son bölümde araştırmanın sonuçlarına göre, orta ölçekli perakende mağazalarında çalışan personele çeşitli konularda devamlı eğitimin verilmesini ve bu konuda personelin daima yapıcı ve donanımlı olarak hizmet vermesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractRetailing at food sector is the effort of providing various goods with appropriate conditions by establishing customers? needs. In the first part, the definition and functions, the economic foundations and the historical periods of retailing sector in Turkey has briefly been explained. After the definition of the retail shops, the characteristics of these shops, functions, problems and achievements has been studied. In the second part, human resources management and education, the content of education in small and medium scaled retailing shops, education profiles and the achievement factors have been investigated. An empirical research on Groseri markets has been done in the third part. After the brief information is given about Groseri markets, the process of human resources education, the research quality and the evaluation have been made. The last part of this study is the conclusion and the suggestions part. It has been suggested that continuous and better education in various subjects have to be provided for the working personnels in order to enable them to be qualified people.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerakendeen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Eğitimien_US
dc.subjectGroserien_US
dc.subjectHuman Resource Educationen_US
dc.titleOrta ve küçük ölçekli perakende işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: Groseri ltd uygulamasıen_US
dc.title.alternativeHuman resource education in the medium and small scale retaling businesses: An Application at groseri ltden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record