Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmazyürek, Haluk
dc.contributor.authorNarinoğlu, Ahmet
dc.date.accessioned2019-07-05T07:40:17Z
dc.date.available2019-07-05T07:40:17Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/168
dc.description.abstractYönetim devamlı bir süreçtir. Yönetim süreci, pek çok iç ve dış koşulların, çok yönlü faktörlerin etkisiyle oluşan insani, maddi ve manevi faaliyetlerin toplamıdır. Görünen yönetim karmaşasını netleştirmek, anlaşılır hale getirmek, şeffaflaştırmak, kamu reformu ile ele alınan yeni yönetim yaklaşımının özünü oluşturmaktadır. Bu süreçte stratejik yönetim ve stratejik planlama öne çıkmaktadır. Tıpkı işletmelerde olduğu gibi kamu ve yerel idarelerde de stratejik plan yaparak hayatiyetini sürdürmektedir. Türkiye'de yerel idarelerin de içinde bulunduğu kamu gerçeğine bakmakta yarar vardır. Kamu mevcut ve yapısal durumu bilinmeden üzerine bina edilecek her türlü çaba sonuçsuz kalacaktır. Şimdiye kadar yapılan reform çabalarının tutmaması da bu gerçeğe dayanmaktadır. Türkiye'de, kamuda kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı görüşü hakimdir. Toplum kamudan kaynaklarının etkin, verimli, kaliteli ve amaca yönelik kullanımını beklemektedir. Beklentisine temel gerekçe de, gelişmiş ülkelerde kaynakların etkin, verimli ve üretime dönük kullanıldığını görmesidir. Stratejik planlama tam bu noktada toplum talepleriyle stratejik plan sunumunda kesişmektedir. Artık kamu, çevreyi inceleyerek analiz ederek vizyon, misyon, hedef, strateji ve önceliklerini belirleyerek plan geliştirecek; bunları uygulayacak sonuçlarını izleyerek ölçecek bir yönteme sahiptir. Bunu katılımcı yönetim anlayışı içinde gerçekleştirecektir. İşletmelerde müşteri memnuniyetine paralel kamu, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışacaktır. Böylece uluslararası standartların kabul ettiği katılımcılık, şeffaflık, hesap verirlilik, paylaşımcılık, anlayışı kamu yönetimimizin olguları haline gelecektir. Artık kamu yönetiminde ve yerel idarelerde stratejik davranmak ilkesi kabul görmektedir. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ketleşme başta olmak üzere öncelikli alanlarda rekabet etmek stratejik yönetim anlayışı ile olacaktır. Kısaca durumsal yaklaşımdan, stratejik yaklaşıma geçiş sağlanmaktadır. Bu geçiş gelecek referanslı yönetim anlayışına sahip olmak, idareyi kendi koşulları içinde rakipleri ve benzerleri ile karşılaştırarak rekabetçi bir temelde ele almak, bütüncül, entegre bir planlama anlayışıtaşımak anlamına gelmektedir. İş dünyasında alınan önemli mesafenin burada da ele alınabilmesi için öncellikle yerel idareyi yöneten üst düzey yönetici anlayışının değişmesi kaçınılmazdır.en_US
dc.description.abstractAdministration is a continious process. Administrative process is the total of the moral, physical and humanitarian activities which are formed by many inside and outside conditions and multi-dimensional effects. Making the apparent chaos of administration clear,transparent,understandable are the nucleus of the new administrative approach which is at hand.Like private institutions,the local and public administrations can survive by the help of strategic planning. During this process strategic planning and administration come into foreground. It is beneficial to look closely at the public reality including local administration in Turkey. Every effort made without any knowledge of the present situation and structure will be futile. That is the reason why so many reforms have failed so far. Widely held opinion is that the resources in Turkey cannot be benefıted from effectively or efficiently.But the public expects these resources to be taken full advantage of. The main ground for this demand is that the resources in developed countries are utilized in an effective,efficient and productive way. These demands and strategic planning interject at this point. From now on,the public will develop plans by investigating and analysing the neighbourhood determining mission, vision, strategy, targets and priorities. The public has the administration to be able to carry out them and assess the results. They will be put into practice by participatory bureaucracy. The focus will be the on citizen satisfaction just like the customer satisfaction in private institutions. So internationally accepted concepts such as participation, transparency, accountability and sharing will be a part of our administrative structure. In today`s world the principle of strategic action is widely held. Competition in primary areas such as agriculture,education,urbanization and industry are only possible in this way. Shortly from situational administrative approach to strategic one is aimed at. These transition means having an administrative approach with a future reference,handling the administration under its conditions by comparing and contrasting with its competitors and having an integrated and holistic approach. To be able to be succesful like private insitutions, it is inevitable to have a change in the concept of senior administrators managing local government.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYerel yönetimlerde stratejik planlamaen_US
dc.subjectstratejik hedefleren_US
dc.subjectplanlama çevresien_US
dc.subjectLocal administrationsen_US
dc.subjectstrategic planningen_US
dc.subjectpublic administrationen_US
dc.subjectpublic reformen_US
dc.subjectStrategic planning in local governmenten_US
dc.subjectstrategic partnersen_US
dc.subjectstrategic environmenten_US
dc.titleYerel idarelerde stratejik planlama modelien_US
dc.title.alternativeStrategic planning model in local governmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record