Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarabacak, Ahmet Hüseyin
dc.date.accessioned2021-08-10T12:45:15Z
dc.date.available2021-08-10T12:45:15Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01-12
dc.identifier.citationKarabacak, Ahmet Hüseyin.(2021).Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden futbolcuların zihinsel dayanıklılıklarının olumsuz üst bilişlerle ilişkisinin incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1589
dc.description.abstractBu araştırmada Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele edilen futbolcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin olumsuz üst bilişlerle ilişkisinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda elde edilen veriler, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde bulunan takımlar arasından rastgele seçilen 40 takımdan 334 futbolcuya uygulanan ölçekler ile toplanmıştır. Uygulama formu, 15 maddelik Sosyodemografik Form, 14 maddelik Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri ve 30 maddelik Üst Biliş Ölçeği olmak üzere üç ölçekten oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen veriler, SPSS ile analiz edilmiştir. Veri analizleri hem Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri için hem de Üst Biliş Ölçeği için elde edilen toplam puan ve alt boyutlar üzerinden yapılmıştır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmanın normal dağılım göstermesinden dolayı parametrik testler kullanılmıştır. Bu doğrultuda iki bağımsız grup ortalamaları arasındaki niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup ortalamaları arasındaki niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Tukey ve Tamhane's testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında da pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Futbolcuların genel zihinsel dayanıklılık düzeyi ile olumsuz üst bilişleri ve bilişsel güven düzeyleri arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, futbolcuların genel zihinsel dayanıklılık düzeyi ile olumlu inançlar, kontrol edilemezlik ve tehlike ve bilişsel farkındalık düzeyleri arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ancak düşünceleri kontrol ihtiyacı ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmaktadır. Futbolcuların zihinsel dayanıklılık düzeyleri yaşlarına, profesyonel futbolculuk sürelerine, günlük uyku sürelerine, ailelerinde başka profesyonel sporcu bulunma durumlarına göre farklılaşmaktadır. Futbolcuların olumsuz üst biliş düzeyleri yaşlarına, daha önce cezalı duruma düşme durumlarına, profesyonel futbolculuk sürelerine, günlük uyku sürelerine, ailelerinde başka profesyonel sporcu bulunma durumlarına, göre farklılaşmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examine the relationship of mental endurance levels of football players struggling in Turkish professional football leagues with negative upper cognition. Data obtained in this context, Süper Lig, TFF 1. League, TFF 2. League and TFF 3 League. It was collected by scales applied to 334 players from 40 teams randomly selected from among the teams in the league. The application form consists of three scales: the 15-item sociodemographic Form, the 14-item inventory of mental thougness in sports, and the 30-item upper cognition scale. Data from participants was analyzed with SPSS. The data analyses were based on the total score and lower dimensions obtained both for the mental thougness inventory in sports and for the upper cognition scale. Parametric tests were used because of the normal distribution of this study using the relational scanning method. In this direction, the t-test was used to compare quantitative continuous data between the averages of two independent groups, and the ANOVA test was used to compare quantitative continuous data between the averages of more than two independent groups. After the ANOVA test, Tukey and Tamhane's test were used as complementary post hoc analysis to determine the differences. Pearson correlation analysis was also applied among the continuous variables of the study. Negative cognition and general cognitive level of mental toughness of players with top negative directional at the low level there was a significant relationship between the level of trust, the level of overall mental toughness of the players with positive beliefs, cognitive self-consciousness positive directional control at the low level of danger and edilemezlik there was a significant relationship between the levels of however, it is understood that this is not a significant relationship between need to control thoughts. The mental thougness levels of football players vary according to their age, Professional Football time, daily sleep time, and the presence of other professional athletes in their families. The negative upper cognition levels of football players differ according to their age, previously penalized State, Professional Football time, daily sleep time, and the presence of other professional athletes in their families.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFutbolen_US
dc.subjectFutbolcuen_US
dc.subjectZihinsel dayanıklılıken_US
dc.subjectÜst bilişen_US
dc.subjectFootballen_US
dc.subjectfootballplayeren_US
dc.subjectMentalthougnessen_US
dc.subjectMetacognitionsen_US
dc.titleTürkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden futbolcuların zihinsel dayanıklılıklarının olumsuz üst bilişlerle ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the relationship of mental thougness levels of football players struggling in Turkish professional football leagues with negative metacognitionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record