Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarsu, Mustafa
dc.date.accessioned2021-07-02T09:58:50Z
dc.date.available2021-07-02T09:58:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-09-22
dc.identifier.citationSarsu, Mustafa.(2020).Sosyal medya tutumu ile sosyal görünüş kaygısı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1577
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between social media attitudes and social appearance anxiety and personality traits of individuals between the ages of 20-44 who are social media users. The study sample consists of 294 females and 139 males, totally 433 individuals participating in the survey study. According to our research results; Instagram has been the most used social media tool by individuals. Participants reported that they spend an average of 2 to 3 hours a day on social media. Measurement tools used in research; It consists of personal information form, social media attitude scale, social appearance anxiety scale, Big Five Person Inventory (BBKE). In our study, T test and Anova test were applied and besides descriptive analysis, correlation and regression analysis were included. As a result of the correlation analysis, it was observed that there was a significant relationship between individuals' social media attitudes and social appearance concerns and personality traits. There is a significant correlation between the social appearance concerns of the participants and the need for sharing, social isolation and social competence levels. In addition, there is a significant relationship between individuals' social appearance anxiety and personality traits. As a result of the regression analysis, personality traits of individuals affect their social media attitudes at a low level. Social media attitudes of individuals have a predictive effect on social appearance anxiety. In addition, it was observed that personality traits of individuals have a predictive effect on social appearance anxiety.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 20-44 yaş aralığında bulunan ve sosyal medya kullanıcısı olan bireylerin, sosyal medya tutumları ile sosyal görünüş kaygıları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma örneklemini anket çalışmasına katılan 294 kadın, 139 erkek toplam 433 birey oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarımıza göre; bireylerin en fazla kullandığı sosyal medya aracı İnstagram olmuştur. Katımcılar sosyal medyada günde ortalama 2 ila 3 saat arasında zaman geçirdiklerini bildirmişlerdir. Araştırmada kullanılan ölçüm araçları; kişisel bilgi formu, sosyal medya tutum ölçeği, sosyal görünüş kaygısı ölçeği, Büyük Beş Kişilik Envanterinden (BBKE) oluşmaktadır. Araştırmamızda T test ve Anova test uygulanmış ve betimsel analizlerin yanı sıra korelasyon ve regresyon analizlerine yer verilmiştir. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda, bireylerin sosyal medya tutumları ile sosyal görünüş kaygıları ve kişilik özellikleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcıların sosyal görünüş kaygıları ile paylaşım ihtiyacı, sosyal izolasyon ve sosyal yetkinlik düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ilişki vardır. Ayrıca bireylerin sosyal görünüş kaygıları ile kişilik özellikleri arasında anlamlı ilişki vardır. Yapılan regresyon analizi sonucunda, bireylerin kişilik özellikleri sosyal medya tutumlarını düşük düzeyde etkilemektedir. Bireylerin sosyal medya tutumları, sosyal görünüş kaygıları üzerinde yordayıcı etkiye sahiptir. Ayrıca bireylerin kişilik özelliklerinin sosyal görünüş kaygıları üzerinde yordayıcı etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal medya tutumuen_US
dc.subjectSosyal görünüş kaygısıen_US
dc.subjectKişilik özelliklerien_US
dc.subjectSocial media attituteen_US
dc.subjectSocial appearance anxietyen_US
dc.titleSosyal medya tutumu ile sosyal görünüş kaygısı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the relationship between social media attitude social appearance anxiety and personality traitsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record