Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılcı, Özgenur
dc.date.accessioned2021-07-02T09:58:41Z
dc.date.available2021-07-02T09:58:41Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01-29
dc.identifier.citationKılcı, Özgenur.(2021).Beliren yetişkinlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile iletişim becerisi arasındaki ilişki.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1576
dc.description.abstractAraştırma, beliren yetişkin bireylerde akıllı telefon bağımlılık düzeyi ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin eğitim durumu, cinsiyet, akıllı telefonu günlük kullanım süresi ve akıllı telefonu kullanım amacı sıklıklarına göre incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda çalışmaya 169 erkek 201 kadın olmak üzere 370 kişi katılmıştır. Katılımcılara sırayla Kişisel Bilgi Formu, Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 programından yararlanılmış ve verilerin normal dağılımına istinaden iki grup arasında yapılan karşılaştırmalarda T-testi, üç ya da daha fazla gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunun tespit edilmesi için Tukey Testi, sürekli ölçümler arasındaki ilişkiyi belirlemek içinse Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, akıllı telefon bağımlılık düzeyi yüksek olan bireylerin iletişim becerileri daha düşüktür. Akıllı telefonları günlük kullanım süresi yüksek olan bireylerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri yüksektir. Kadınların ise erkeklere göre akıllı telefon bağımlılık düzeyi daha yüksektir. Akıllı telefonun en sık hangi amaçla kullanıldığı bağımlılık düzeyi ve iletişim becerileriyle ilişkilidir. Ek olarak akıllı telefon bağımlılık düzeyi ve iletişim becerileri bireylerin eğitim durumlarına göre farklılaşmamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between smartphone addiction level and communication skills of individuals, who are emerging adults, in terms of their educational status, gender, daily use and frequency of the smart phone. 370 adult (169:male, 201: female) participated in the study. Personel information form, smartphone addiction questionnaire and communication skill questionnaire was used for the data collection. In the analysis of data, SPSS 21.0 IBM statistical software was utilized for data calculation and evaluation. the normality test results showed that data had normal distribution. In the comparison of independent two groups, Independent samples T-Test was used. One-way analysis of variance (ANOVA) was used in multiple comparisons and Tukey test was applied to reveal the difference between groups. Pearson correlation analysis was utilized for the determination of the relationship between variables. As a result of the study, individuals with high smartphone addiction levels have lower communication skills. Additionally, Individuals with high smartphone addiction levels have higher daily use of smartphones. Furthermore Females have a higher level of smartphone addiction than male. On the other hand, the most common use of a smartphone is related to the addiction level and communication skills. In addition, smartphone addiction level and communication skills do not differ in terms of education level of individuals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıllı telefonen_US
dc.subjectAkıllı telefon bağımlılığıen_US
dc.subjectiletişim becerisien_US
dc.subjectBeliren yetişkinliken_US
dc.subjectSmartphoneen_US
dc.subjectSmartphone addictionen_US
dc.subjectCommunication skillsen_US
dc.subjectEmerging adulten_US
dc.titleBeliren yetişkinlerde akıllı telefon bağımlılık düzeyi ile iletişim becerisi arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between smartphone addiction level and communication skill in emerging adultsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record