Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydoğan, Gamze
dc.date.accessioned2021-03-17T17:39:42Z
dc.date.available2021-03-17T17:39:42Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-10
dc.identifier.citationAydoğan, Gamze.(2020).Sağlık çalışanı olan ve olmayan bireylerin dental anksiyete düzeylerinin araştırılması.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1553
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı sağlık çalışanı olan ve olmayan bireylerin dental anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma kapsamında 300 kişiye ulaşılmıştır. Ancak yapılan bu 300 ankette tespit edilen eksiklerden dolayı 219 adet anket geçerli bulunmuştur. 61 erkek ve 158 kadından oluşan örneklemimizin, 83 kişisi sağlık çalışanı iken 136 kişisi sağlık çalışanı değildir. Yapılan araştırmanın modeli, genel ilişkisel tarama modelidir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Corah Dental Anksiyete Skalası (DAS) kullanılmıştır. Bu skalada her sorunun değeri 1 (kaygılı değil) ile 5 (aşırı kaygılı) arasında değiştiğinden puanlama da 4 ile 20 arasında değişmektedir. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Dental Anksiyete Ölçeği maddelerinin teker teker verilen cevapların sağlık çalışanı olma durumu ile anlamlı ilişkisi olup olmadığı ki kare analizi ile incelenmiştir. Dental anksiyete ölçeği maddelerine verilen cevaplar skorlandırılarak bir anksiyete skoru elde edilmiş ve bu skorun sağlık çalışanı olma, cinsiyet, eğitim durumu ve gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediği bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Analizler %95 güven düzeyinde yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; sağlık çalışanı olan ve olmayanlar arasında dental anksiyete düzeyi açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık sonucunda sağlık çalışanı olmayanların dental anksiyete düzeyleri sağlık çalışanı olanlardan anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe objective of this study is, to assess the correlation between the dental anxiety levels of individuals who are and who are not healthcare professionals. A target group of 300 individuals contacted, within the scope of this assessment. However, due to certain inadequacies, 219 out of 300 surveys counted as valid surveys. Breakdown of this sample is as follows: 61 males-158 females, 83 healthcare profesionals-136 not healthcare professionals. Model of the assessment is general relational screening model. Corah Dental Anxiety Scale (DAS) used as a tool for collecting data. In this scale, each question is evaluated between 1 (not anxious) and 5 (excessively anxious), so the final grade for each individual can differ from 4 to 20. SPSS program used for data analyzing. The meaningful correlation between each item of the Dental Anxiety Scale and being a healthcare professional, assessed with chi-square test. Answers to the items of the Dental Anxiety Scale scored in order to have an anxiety score for each individual. Assessment done over independent groups with t-test and one-way analysis of variance, to discover if there is a meaningful correlation between these the different scores and gender, education level, income level and being a healthcare professional. Analyses done on 95% confidence level. Concerning the findings of the assessment, discovered that there is a meaningful difference between the dental anxiety levels of healthcare professionals and not healthcare professionals. With regards to this difference, dental anxiety levels of not healthcare professionals are meaningfully higher than the dental anxiety levels of healthcare professionals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDental anksiyeteen_US
dc.subjectSağlık çalışanıen_US
dc.subjectCorah dental anksiyete skalası (DAS)en_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDental anxietyen_US
dc.subjectHealt professionalen_US
dc.subjectCorah dental anxiety scale (DAS)en_US
dc.titleSağlık çalışanı olan ve olmayan bireylerin dental anksiyete düzeylerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAnalysis on dental anxiety levels of individuals who are and who are not healthcare professionalsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record