Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGütmen, Faruk
dc.date.accessioned2021-02-19T10:10:50Z
dc.date.available2021-02-19T10:10:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-10-30
dc.identifier.citationGütmen, Faruk.(2020).Obsesif kompulsif bozuklukta semptom boyutlarının şiddeti ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1540
dc.description.abstractObsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ruh sağlığı ve hastalıkları içinde klinik görünümünden dolayı en yaygın görülen dördüncü ruhsal bozukluktur. Bozukluğun heterojenitesinden dolayı yapılan çalışmalar giderek bozukluğun alt boyutlarına ve alt boyutların şiddetlerini belirlemeye odaklanmaktadır. OKB üzerine günümüzde en fazla çalışma yapan alanlardan bir tanesi bilinçli farkındalık temelli yaklaşımlardır. Bu çalışmanın amacı OKB tanısı almış hastalarda alt boyutlarda görülen obsesyon kompulsiyon belirti şiddetleri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğinde OKB tanısı almış 93 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara sırayla Sosyodemografik Veri Formu, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Boyutsal Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, OKB'de zarardan, yaralanmadan veya talihsizlikten sorumlu olma alt boyutundaki obsesyon kompulsiyon belirti şiddetleri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasında orta düzeyde, negatif yönde, anlamlı ilişki saptanmıştır. Ancak diğer obsesif kompulsif bozukluk alt boyutlarındaki belirti şiddetleri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. Ayrıca, 3 ve üzeri sayıda çocuk sahibi olan OKB tanısı almış hastaların obsesyon kompulsiyon belirtilerinin, 2 çocuk sahibi olan hastalara göre yüksek olduğu saptanmıştır. Aile bireylerinde psikiyatrik öyküsü olan OKB tanısı almış hastaların obsesyon kompulsiyon belirti düzeyleri aile bireylerinde psikiyatrik öyküsü olmayan hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, bulguların OKB tedavisinde üçüncü dalga BDT olarak bilinen destekleyici müdahale yöntemleri için önemli olduğu düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractObsessive Compulsive Disorder (OCD) is the fourth most common mental disorder among mental health and illnesses due to the its clinical manifestations. Due to the the heterogenity of the disorder, the researches recently focus mostly on determining the sub-dimentions and the intensity of the sub-dimentions in OCD. Today one of the fields that most works on OCD is mindfulness-based approaches. The aim of this study is to examine the relationship between the intensity of symptom dimentions and mindfulness levels in patients diagnosed with OCD. 93 patients diagnosed with OCD in Psychiatric Outpatient Clinic in the Faculty of Medicine at Çukurova University were included in the study. Respectively, Sociodemographic Data Form, Yale-Brown Obsession Compulsion Scale, Dimensional Obsession Compulsion Scale, and The Mindful Attention Awareness Scale were applied to the patients. According to the results of the study, a moderate negative relationship was found between the levels of the intensity of obsession compulsion symptoms in the sub-dimention of Responsibility and mindfulness in OCD. However, it was found that there was no relationship between the intensity of other symptom dimentions and mindfulness levels in OCD. In addition, it was found that obsession compulsion symptoms of OCD patients with 3 or more children were higher than patients with 2 children. Obsession compulsion symptoms of patients with a psychiatric diagnosis in any family members were found to be significantly higher compared to patients without a psychiatric diagnosis in any family member. As a conclusion, the results were thought to be significant for supportive interventions, called as the third wave CBT, in the treatment of OCDen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObsesif kompulsif bozukluken_US
dc.subjectBelirti şiddetien_US
dc.subjectBoyut şiddetien_US
dc.subjectBilinçli farkındalıken_US
dc.titleObsesif kompulsif bozuklukta semptom boyutlarının şiddeti ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between the intensity of symptom dimentions and mindfulness levels in obsessive compulsive disorderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record