Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAyhan Bostancı, Gizem
dc.date.accessioned2020-12-09T12:30:22Z
dc.date.available2020-12-09T12:30:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-05-20
dc.identifier.citationAyhan Bostancı, Gizem.(2020).9-12 yaş arasındaki özel yetenekli çocukların bilgisayar bağımlılıkları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişki.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1535
dc.description.abstractBu çalışma ile Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 9-12 yaş arasındaki özel yetenekli çocukların sosyal beceri düzeyleri ile bilgisayar bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve demografik değişkenler bağlamında karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Konya Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 117 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları Sosyal Beceri Ölçeği, Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formudur. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Kruskal Wallis, Man-Whitney U ve Korelasyon testleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgularda bilgisayar bağımlılık düzeyi artan çocukların sosyal beceri düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların, çocukların bilgisayar kullanımı ve sağlıklı sosyal gelişim gösterebilmeleri için gerçekleştirilecek müdahalelerin yapılandırılması adına önem teşkil edeceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractWith this study, it was aimed to examine the relationship between the social skill levels and computer addiction levels of specially talented children between the ages of 9-12 who attend the Science and Art Center and compare them in the context of demographic variables. The sample of the study consists of 117 students attending Konya Science and Art Center in Meram district of Konya. The data collection tools of the study are Social Skills Scale, Computer Addiction Scale for Adolescents and Personal Information Form. Descriptive statistics, Kruskal Wallis, Man-Whitney U and Correlation tests were used to analyze the data. In the findings of the study, it was determined that the social skill levels of children whose computer addiction level increased were decreased. It is thought that the results obtained will be important for the structuring of the interventions to be carried out so that children can use computers and demonstrate healthy social development.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal becerileren_US
dc.subjectBilgisayar bağımlılığıen_US
dc.subjectÖzel yeteneken_US
dc.subjectBilim ve sanat merkezien_US
dc.title9-12 yaş arasındaki özel yetenekli çocukların bilgisayar bağımlılıkları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between computer addictions and social skill levels of special talented children between 9-12 yearsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record