Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCankut, Ayhan
dc.date.accessioned2020-11-04T08:36:19Z
dc.date.available2020-11-04T08:36:19Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationCankut, Ayhan (2020). "Kıbrıs’ta Erenköy Savunması ve Alınacak Dersler", (Osmanlı’dan Günümüze) KIBRIS, Dün, Bugün, Yarın, Gazi Kitabevi, Ankara, ss. 231-249.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1470
dc.description.abstractKıbrıs Türkünü yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinden itibaren baúlayan Rum saldırıları neticesinde Kıbrıs adası fiili olarak Rumların hâkimiyetine girmiútir. Türkler ise küçük bölgelere sıkıúıp kalmıú, Rumların kuúatması altında ölüm kalım mücadelesine giriúmek zorunda kalmıúlardır. Kıbrıs Türklerinin Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etme (Enosis) emelleri kapsamında giriútikleri saldırıları karúısında, giriútikleri haklarını koruma, en önemlisi hayatta kalma mücadelesinde Erenköy önemli bir yere sahiptir. Kıbrıs Türklerinin Ada genelinde sergiledi÷i onurlu direniúin sembolü olmuútur. Kıbrıs’ta ölüm kalım savaúı verilen bir dönemde, Türkiye’de üniversite e÷itimine devam etmekte olan Kıbrıslı ö÷renciler e÷itimlerini yarıda bırakarak vatan savunmasına gönüllü olarak katılmıúlardır. Bu ö÷rencilerin yanında øngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türkler de Kıbrıs’a dönerek Erenköy’de yerleúik bulunan mukavemetçilerle birlikte bölgenin savunmasına katılmıúlardır. Kıbrıs Türkünün varoluú mücadelesin ve bu mücadele içerisinde önemli bir yere sahip olan Erenköy savunması Türk kamuoyu ve Kıbrıs’taki genç kuúak tarafından yeterince bilinmemektedir. Ayrıca savunmaya katılan Kıbrıslı gençlerin sahip oldu÷u direniú ruhu, o heyecan günümüzdeki Kıbrıslı genç nesilde gözlenememektediren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Kitabevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKıbrıs’ta erenköy savunması ve alınacak dersleren_US
dc.typebookParten_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage249en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record