Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtan, Tülay
dc.contributor.authorBiçer, Serkan
dc.date.accessioned2020-11-04T08:35:38Z
dc.date.available2020-11-04T08:35:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationErtan, Tülay, Biçer, Serkan.(2020).Arafta kalan gençlik: arsız bela hayranları üzerine etnografik bir çalışma.Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisi,25(3),96-119.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1464
dc.description.abstractGençlik altkültürleri, yaşam biçimleri ve sosyo-kültürel özellikleriyle her dönem için ilgi çekici bir alan olmuştur. Aile faktörüyle birlikte toplumun genelinde varolan önyargılar bu gençlerin hem hayata karşı duruşlarını hem de seçimlerini etkilemektedir. Giyimlerinden saç kesimlerine, yazı ve konuşma dilinden dinledikleri müziklere kadar kendilerine özel bir alan oluşturdukları görülmektedir. Duygusal karmaşanın etkisiyle ortaya çıkan ve gün geçtikçe yaygınlaşan Arabesk Rap, gençlik altkültürlerinin de en çok tercih ettiği tarz olarak bilinmektedir. Gençlerin hangi motivasyonlarla bu tarzı tercih ettikleri sorusu araştırmanın da ortaya çıkış nedenidir. Bu çalışmanın temel amacı, Arabesk rap olarak adlandırılan müzik tarzını dinleyen gençlerin kim olduğunu tanımlamak ve betimlemektir. Bu bağlamda, altkültür kodlarını taşıyan bir Türk Arabesk Rap şarkıcısının (Arsız Bela) hayranları nitel araştırma deseni olan etnografiyle ele alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; gençlerin yarattığı dünya tamamen müziğe endeksli ve oradaki imgelerin kendi hayatlarına yerleştirilmesi şeklindedir. Yarattıkları dünyanın gerçekliğini dinledikleri müziklerle yaşayan hayranların hayatı, yaşam kaynağı gibi gördükleri şarkıcının ekseninde dönmektedir. Hayata tutunmak için müziğe sarılmakta ve onunla kendilerine bir dünya yaratmaktadırlar. Hayatları üzerinde değişim yapamayacakları yönündeki kadercilikleri yanında, kontrol edebildikleri ve sahip olabildikleri tek şeyin bedenleri olması, onun üzerinde her türlü değişimi gerçekleştirmeye itmektedir. Bu hayat tarzı, arabeskin kaderciliği ile rap’in öfke ve başkaldırışını sentezleyen Arabesk Rap’i temsil etmektedir.en_US
dc.description.abstractYouth subcultures have always been an interesting field with their life styles and socioculturel features. Together with the family factor, prejudices that exist in every part of the society have affected both their stances against life and their choices. It can be seem that they have a special way of life from their dressing and hair cut, to their collequial&written language and the style of music. Arabesque Rap that emerged as a result of emotional confusion and is becoming more popular day by dy is known as the most preferred form of music among youth subcultures.Why these young people prefer to listen to this style of music is the starting point of the study. Purpose of the study is to reveal the effects of the music style that youth subcultures that draw attention with their interesting life styles listen to on their lives and group dynamics. In this context, fans of an arabesque rapper (Arsız Bela) who carry subcultural codes have been analyzed by using case study method. Some questions within the frame of determined topics have been addressed to six interviewer bu using interview method in the study. Our findings show that these young people create a world totally relevant to their style of music and they put these images into their lives.The lives of these fans who live the reality of the world which they created through musics they listen to revolve around the singer who they consider to be a life source.They cling to music to be able to hold on to life and they create a world through it. Beside the fatalism which makes them think that they are not able to make any change to their lives, the fact that only think they have and they can control is their bodies pushes them to make all kind of changes to it. This life style symbolizes "Arabesque Rap" which synthesizes the fatalism of the arabesque and anger of the rap.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAltkültüren_US
dc.subjectGençliken_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectEtnografien_US
dc.subjectHayranlıken_US
dc.subjectSubcultureen_US
dc.subjectYouthen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectFandomen_US
dc.subjectEthnographyen_US
dc.titleArafta kalan gençlik: arsız bela hayranları üzerine etnografik bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeYouth ın the purgatory: an ethnographic study on arsız bela fansen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentMeslek Yüksek Okuluen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record