Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMerdivenci, Fahriye
dc.contributor.authorOğuz, Suzan
dc.date.accessioned2020-11-04T08:35:30Z
dc.date.available2020-11-04T08:35:30Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationMerdivenci, Fahriye, Oğuz, Suzan. (2020). Entropi Tabanlı Edas Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(3), 615-624.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1463
dc.description.abstractGünümüzde, lojistik birçok sektör için temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lojistik sektörü, merkezinde insan ilişkilerinin bulunduğu süreçleri kapsamaktadır. Bu noktada, özellikle hizmet sektöründe bulunan işletmeler personellerinin sahip oldukları özellikler ile ön plana çıkmaktadır. Uygun personelin seçimi, firmaya rekabet gücü kazandırması açısından önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla nitelikli insan kaynağı, bu sektörün ilerleyebilmesi için büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, lojistik personel seçimi problemi için Entropi tabanlı Edas yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile bir lojistik şirketi için beş aday belirlenen dört kriter ile değerlendirilmiştir. Öncelikle kriterler Entropi yöntemi ile ağırlıklandırılmış, daha sonra Edas yöntemi ile adayların sıralaması yapılmış ve en uygun aday belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, logistics has become a fundamental need for many sectors. The logistics sector covers the processes in which human relations are central. At this point, especially the enterprises in the service sector come to the forefront with the characteristics of their employees. The selection of the appropriate personnel is important in terms of providing competitive power to the company. Therefore, qualified human resources are of great importance for the advancement of this sector. In this study, Entropy based Edas method is used for logistic personnel selection problem. With this method for a logistics company five candidates were evaluated with four criteria determined. Firstly, the criteria were weighted with Entropy method, then the order of the candidates was made by Edas method and the most suitable candidate was determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectPersonel Seçimien_US
dc.subjectEntropien_US
dc.subjectEdasen_US
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectPersonnel Selectionen_US
dc.subjectEntropyen_US
dc.titleEntropi Tabanlı Edas Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativePersonnel Selection with Entropy Based Edas Method: An Application in Logistics Sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage615en_US
dc.identifier.endpage624en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record