Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGök, Muzaffer Can
dc.date.accessioned2020-11-04T08:34:58Z
dc.date.available2020-11-04T08:34:58Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-16
dc.identifier.citationGök, Muzaffer Can.(2020).Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü ve sonuçları.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1459
dc.description.abstractÇalışmanın konusunu oluşturan karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdünün sonuçları, 6098 sayılı TBK'nın 123-126 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu hükümler incelendiğinde, borçlunun, borca aykırı olarak, asli edim yükümlülüğünü zamanında ifa etmeyip temerrüde düşmesi halinde alacaklıya, temerrüdün genel sonuçları haricinde bir de seçimlik haklar tanınmış olduğu görülecektir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü ile temerrüdün hangi şartlarda oluştuğu anlatılmıştır. İkinci bölümde ise, borçlunun temerrüdünden sonra ortaya çıkan alacaklının seçimlik hakları ile karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temerrüdün diğer sonuçları üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerden kastımız ve incelenecek olan sözleşme tipi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olacaktır.en_US
dc.description.abstractThe results of the default of the debtor in contracts that load mutual debt, which are the subject of the study, are regulated between the articles 123-126 of the Turkish Code of Obligations. When this provisions are examined, it will be seen that if the debtor does not perform his essential performance obligation in timely manner, the creditor shall be granted elective rights ecxept the general results of the default. The study consists of the two parts. In the first chapter, the default conditions of debtor in terms are explained. In the second section, the elective rights of creditors arising from the default of the debtor and the other consequences of the default will be emphasized. In this study, the contracts that have a mutual dept burden.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSeçimlik Haklaren_US
dc.subjectOlumlu-Olumsuz Zararen_US
dc.subjectSözleşmeden Dönmeen_US
dc.subjectMehilen_US
dc.subjectDefault of the Debtoren_US
dc.subjectThe Elective Rightsen_US
dc.subjectGrace Perioden_US
dc.subjectRenege on a Contracten_US
dc.titleKarşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü ve sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeThe results of the default of the debtor in contracts that load mutual debten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record