Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Seydi
dc.date.accessioned2020-11-04T08:34:06Z
dc.date.available2020-11-04T08:34:06Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-05-14
dc.identifier.citationAvcı, Seydi.(2020).Öğretmenlerin nomofobi düzeylerinin sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1453
dc.description.abstractTeknolojinin gelişim süreci içerisinde gündelik hayatımızda kullandığımız internet ve akıllı telefonlar bireyler tarafından vazgeçilmez özellikte olmuş ve bu durum bir bağımlılık haline dönüşmüştür. Bireyler aşırı internet kullanımı sonucunda iş, sosyal ve aile yaşamlarında problemler yaşamaktadır. Bazı bireyler ise telefonlarından ayrı kaldıkları durumlarda kendilerini huzursuz ve kaygılı hissetmekte bu durum iş, sosyal ve aile yaşamlarında problemlere sebep olmaktadır. Bu çalışmada, nomofobi düzeyinin sosyodemografik değişkenlerden yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan yer, yaşanılan evde internet bağlantısı varlığı, 24 saatlik zaman diliminde akıllı telefon kullanım süresi, akıllı telefonu kullanım amacı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın evrenini Erzurum'da görev yapan 4280 öğretmen oluşturmaktadır, örneklemi ise % 5 hata oranı olacak şekilde tesadüfi örneklem yoluyla belirlenen 354 öğretmendir. Veri toplama araçları olarak, Yıldırım ve Correira (2015) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Yıldırım, vd. (2016) tarafından yapılan Nomofobi Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre; nomofobi düzeyinin cinsiyet, 24 saatlik zaman diliminde telefonu kullanım süresi ve akıllı telefonu kullanım amacı değişkenlerine göre farklılaştığı görülürken; medeni durum ve evde internet bağlantısı değişkenleri ile farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractAfter the advancement of technology, the internet and smartphones that we use in our daily lives have become indispensable by some individuals and this situation has become an addiction. Individuals have problems in their work, social and family lives as a consequence of excessive internet usage. Some individuals feel uneasy and anxious when they stay away from their phones and this situation causes problems in their work, social and family life. This study aims to analyze the relationship between nomophobia and sociodemographic attributes such as age, gender, marital status, place of residence, presence of internet connection at home, duration of smartphone that is used for 24 hours and purpose of using smartphone, etc. The research model is a relational screening model. The population of the study consists of 4280 teachers working in Erzurum and the sample is 354 teachers determined by random sampling with a 5% error rate. The Turkish adaptation of the Nomophobia Scale made by Yıldırım vd. (2016) and personal information form prepared by the researcher was used as data collection tools. According to the data obtained from the research; While the level of Nomophobia varies according to the variables of gender, duration of use of the phone and purpose of use of the smartphone within 24 hours; it doesn't vary with the variables of marital status, type of school and internet connection at home.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNomofobien_US
dc.subjectÖğretmenleren_US
dc.subjectSosyodemografik değişkenleren_US
dc.subjectSociodemographic variablesen_US
dc.subjectTeachersen_US
dc.titleÖğretmenlerin nomofobi düzeylerinin sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the nomophobia levels of teachers with sociodemographic variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record