Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgüven, Ali Volkan
dc.date.accessioned2020-10-31T15:46:36Z
dc.date.available2020-10-31T15:46:36Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÖzgüven, Ali Volkan.(2018). Vergi Etiği Açısından Vergi Afları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(0), 34 - 46.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1443
dc.description.abstractTürkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde, herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, maliye politikasının sosyal amacı olduğu ifade edilmektedir. Buna karşın, ülkemizde vergi aflarına sıklıkla rastlanılması bir olgudur. Vergi aflarının; vergi adaleti, vergi etiği ve vergi mükelleflerinde bulunması gereken vergi bilinci bakımından sakıncaları yıllardır tartışılagelmektedir. Bu çalışmada, vergi aflarının; eşitlik, etik ve vergi bilinci kavramlarıyla ilişkisi incelenecektir. Kısa vadede devlete büyük çapta gelir getiren bu uygulamaların, uzun vadede bahse konu değerleri zedelemesi nedeniyle, vergi bilinci ve vergi gelirlerini azaltıcı etkisi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, problem hem etik, hem de vergi gelirleri açısından değerlendirilecektiren_US
dc.description.abstractIt is stated at “Tax Obligation” titled 73rd article of Turkish Republic Constitution that, everyone is obligated to pay their taxes at the rate of their income and fair and balanced distribution of burden of tax is the social objective of fiscal policy Nevertheless, tax amnesty is a common fact that we encounter frequently in our country. The drawbacks of tax amnesty on tax justice, tax ethics and tax consciousness which has to be existing at taxpayers has been debated for years. Relation between tax amnesty and ethics, equality, tax consciousness will constitute the subject of this study. Hence; tax amnesty implementation, which brings a lot of income in short term then causes the degeneration of certain values over the long run, emphasis will be laid on the deduction of tax incomes and detractive effect on tax consciousness. Within this scope, the problem will be evaluated on ethics and tax incomes aspects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVergi Etiğien_US
dc.subjectVergi Affıen_US
dc.subjectEşitlik ilkesien_US
dc.subjectVergi Adaletien_US
dc.subjectVergi Uyumuen_US
dc.subjectTax ethicsen_US
dc.subjectTax Amnestyen_US
dc.subjectThe Principle of equalityen_US
dc.subjectTax Equityen_US
dc.titleVergi Etiği Açısından Vergi Aflarıen_US
dc.title.alternativeTax amnesty in Terms of Tax Ethicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue0en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.identifier.endpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record