Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Burak
dc.contributor.authorDemirdelen, Özge
dc.date.accessioned2020-10-31T15:45:56Z
dc.date.available2020-10-31T15:45:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDemirdelen, Özge,Adıgüzel, Burak. (2019). KOOPERATİFLERDE ORGANLAR VE ORGAN KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(2), 210 - 263.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1438
dc.description.abstractTTK m. 124/1 uyarınca kooperatifler, bir ticaret şirketidir. Kooperatifler, ortaklarının ekonomik menfaatini geliştirmek amacını taşımaktadır. Kooperatiflere ilişkin Türk Hukukunda ana düzenleme 1163 sayılı Kooperatifler Kanunudur (KoopK). KoopK hükümleri, TTK hükümlerine göre uygulanma açısından önceliklidir; KoopK aksine bir hükme yer vermediği hususlarda TTK’daki anonim şirketlere ilişkin hükümler, KoopK m. 98 atfı nedeniyle, uygulanacaktır. Bu husus kooperatif organlarının aldığı kararlar açısından da önemlidir. Makale konumuzun esasını kooperatif organ kararları oluşturmaktadır. Makalede hükümsüzlük halleri olarak yaptırımın ağırlık derecesine göre geçersizlik halleri, anonim şirketlerle karşılaştırmalı olarak irdelenerek; yokluk, butlan ve iptal edilebilirlik durumları hukukî niteliklerine göre ele alınacaktır. Bu yaptırım hallerinde KoopK hükümlerinin uygulanması ve KoopK hükümlerinin uygulanamadığı durumlarda TTK’nın anonim şirketlere ilişkin hükümlerinin kooperatif organ kararlarının hükümsüzlüğündeki etkisi de incelenecektir.en_US
dc.description.abstractIn accordance with Article 124/1 of the Turkish Commercial Code, cooperatives are a trading company. Cooperatives aim to improve the economic interest of their partners. The main regulation in the Turkish Law on Cooperatives Law. The provisions of the Cooperative Law have priority in terms of implementation in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code; in cases where there is no provision contrary to the Cooperative Law, the provisions of the Turkish Commercial Code relating to joint stock companies shall apply due to Article 98 of the Cooperative Law. This is also important in terms of the decisions taken by the cooperative bodies. The topic of this article is the decisions of the cooperative organs. In this article, the invalidity cases according to the severity of the sanction as invalidity cases have been examined comparatively with joint stock companies; situations of absence, nullity and cancellation will be dealt with according to their legal qualifications. In this case, the application of the provisions of Cooperative Law and in cases where the provisions of Cooperative Law cannot be applied, the effect of the provisions of the Turkish Commercial Code concerning joint stock companies on the invalidity of the decisions of the cooperative bodies will also be examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectButlanen_US
dc.subjectGenel Kurulen_US
dc.subjectİptalen_US
dc.subjectYönetim Kuruluen_US
dc.subjectAbsenceen_US
dc.subjectBoarden_US
dc.subjectGeneral Assemblyen_US
dc.subjectNullity.en_US
dc.titleKooperati̇flerde organlar ve organ kararlarinin hükümsüzlüğen_US
dc.title.alternativeCooperatives Bodies and Invalidity of Bodies Decisionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage210en_US
dc.identifier.endpage263en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record