Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKelahmet, Gökçe
dc.date.accessioned2020-10-31T15:45:36Z
dc.date.available2020-10-31T15:45:36Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKelahmet, Gökce.(2018). Doğrudan Teknoloji Transferinin Bir Çeşidi Olarak Uluslararası Franchise Sözleşmelerinin Esasına Uygulanacak Hukuk. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 71 - 103.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1435
dc.description.abstractGünümüz küreselleşen toplumsal yapısında, teknoloji transferi birden çok devlet arasındaki etkileşimde önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. Uluslararası mecrada söz konusu teknolojinin piyasalara sürülmesi, sahip olduğu teknolojiyi transfer edenin ve bu teknolojiyi alanın ortaya çıkabilecek risk ve avantajları da paylaşıp üstlenmeleri adına lisans hakkının kullanılmasına ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi, adi veya ticari iş birliklerinin kurulması yolu ile gerçekleştirilmektedir. Franchise sözleşmesinin içinde barındırdığı unsurlar, bu sözleşmeye teknoloji transferini de kapsayan bir sözleşme olma niteliği kazandırmaktadır. Farklı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari bir ilişki ve sistem kuran franchise sözleşmeleri son yıllarda daha çok rağbet görmeye başlamıştır. Franchise sözleşmeleri kendine özgü sözleşmeler olup, sözleşmenin taraflarına yüklediği borçlar ve edimler önem arz etmektedir. Bu bağlamda, uluslararası mecrada akdedilen Franchise sözleşmelerine ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda sözleşmenin esasına uygulanacak hukuku tespit etmeye yönelik olan bu akademik çalışma yapılmış ve bu husus karşılaştırmalı olarak Roma I Tüzüğü ve 5718 Sayılı MÖHUK hükümleri kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştıren_US
dc.description.abstractIn today’s globalizing societies, transfer of a technology started to has an important role on interaction between states Technology transfer. In international area, an existing technology is being launched to markets through; concluding agreements between parties to exercise rights related to license and connectively undertake any risk or share any advantages or, establishing joint ventures or commercial partnerships. As it is addressed in detail within this article, the facts and elements of franchise agreements qualified them as agreements contain technology transfer. On the other hand, even though franchise agreements became more popular within last decade to establish trade relations and system between persons, companies and cooperation from different states; due to the that franchise agreements are sui generis contracts, parties’ rights and obligations have importance. Within all above mention facts, this article points out law applicable to substance of international franchise agreements as a kind of direct technology transfer and evaluate this issue under Rome I Regulation and Turkish International Private and Procedural Law (Act No. 5718) comparativelyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası Franchise Sözleşmesien_US
dc.subjectDoğrudan Teknoloji Transferien_US
dc.subjectRoma I Tüzüğüen_US
dc.subjectMilletlerarası Özel Hukuk Kanunuen_US
dc.subjectUygulanacak Hukuken_US
dc.subjectInternational Franchise Agreementsen_US
dc.subjectDirect Technology Transferen_US
dc.subjectApplicable Lawen_US
dc.subjectRome I Regulationen_US
dc.subjectTurkish International Private and Procedural Lawen_US
dc.titleDoğrudan Teknoloji Transferinin Bir Çeşidi Olarak Uluslararası Franchise Sözleşmelerinin Esasına Uygulanacak Hukuken_US
dc.title.alternativeApplicable Law to Substance of International Franchise Agreements as a Kind of Direct Technology Transferen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBaşkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMeslek Yüksek Okuluen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record