Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOnatça, Şefika Nilay
dc.contributor.authorSökmen, Ahmet Gökhan
dc.date.accessioned2020-10-31T15:42:58Z
dc.date.available2020-10-31T15:42:58Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationOnatça, Şefika Nilay,Sökmen, Ahmet Gökhan. (2019). Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi: Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Panel Veri Analizi. Business and Economics Research Journal, 10(3), 687 - 698. Doi: 10.20409/berj.2019.193en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1417
dc.description.abstractSermaye yapısı kararları, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve sağlıklı bir biçimde büyüyebilmeleri açısından üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı işletmelerin sermaye yapısı belirleyicilerini tespit etmek ve gerçek hayatta işletmelerin hangi sermaye yapısı teorisine uygun davranış sergilediklerini ortaya koymaktır. Sermaye yapısını belirleyici unsurların özelliklerini ve bu unsurların sermaye yapısını ne yönde etkilediklerini bilmek sermaye yapısı kararlarının daha etkin bir şekilde alınmasını sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 186 imalat sanayi işletmesinin 2009-2016 yılları arasındaki bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları söz konusu işletmelerin finansman hiyerarşisi teorisine uygun davrandıklarını fon kaynağı ihtiyacında öncelikli olarak iç fon kaynaklarını tercih ettiklerini, iç fon kaynaklarının yetersiz olması durumunda dış fon kaynaklarını kullanma yoluna gittiklerini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractCapital structure decisions are an important issue that should be emphasized in order to enable enterprises to continue their activities and grow in a healthy manner. The purpose of this study is determining the capital structure and evaluating which capital structure theory fits the firms' attitude. Knowing the characteristics of the determinants of capital structure and how they affect the capital structure will enable capital structure decisions to be taken more effectively. For this purpose, panel data analysis was carried out by using the balance sheets and income statements data of 186 manufacturing companies, whose shares are traded in İstanbul Stock Exchange between the years 2009-2016. The results of the analysis indicate that firms firstly use internal funds. External funds are used only when internal funds are insufficient. The results of the analysis show that these firms’ attitudes are fit with the pecking order theory.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.20409/berj.2019.193en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermaye Yapısıen_US
dc.subjectFinansman Hiyerarşisi Teorisien_US
dc.subjectHedef Borçlanma Oranıen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectİmalat Sanayi İşletmeleen_US
dc.subjectCapital structureen_US
dc.subjectTarget Debt Ratioen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.subjectManufacturing Companiesen_US
dc.titleSermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi: Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Panel Veri Analizien_US
dc.title.alternativePecking Order Theory in Determining The Capital Structure: A Panel Data Analysis Of Companies in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBusiness and Economics Research Journalen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage687en_US
dc.identifier.endpage698en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record