Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılman, Muhammet Ali
dc.date.accessioned2020-10-07T20:49:01Z
dc.date.available2020-10-07T20:49:01Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-05-27
dc.identifier.citationYılman, Muhammet Ali.(2020).Lise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1412
dc.description.abstractAraştırmanın amacı lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarını etkileyen değişkenlerin tespit edilmesidir. Araştırma tanımlayıcı türde bir saha araştırması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde bulunan Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi ve Özel Okul Lisesi 9. 10. 11. ve 12 sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Analizler 432 anket üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada demografik özelliklere yönelik sorulardan, internet ve sosyal medya kullanım durumuna yönelik sorulardan oluşan anket formu hazırlanmış ve Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği (SMBÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin neredeyse tamamının akıllı telefona sahip olduğu ve %82,4'ünün en az bir tane sosyal medya hesabının olduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi, cinsiyet, ekonomik durum, anne-baba eğitim durumu ve internet kullanım durumu gibi değişkenlerin öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarını etkilediği saptanmıştır. Erkek öğrencilerin sosyal medya bağımlılıkları kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve internet kullanım süresi arttıkça sosyal medya bağımlılık durumu da arttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları yüksek olarak tespit edilmiştir. Lise öğrencileri tarafından özellikle duygu durumun iyileştirilmesine yönelik olarak sosyal medya araçlarının tercih edildiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the research is to determine the variables that affect the social media addiction of high school students. The research is designed as a descriptive type of field research. The universe of the study is the Anatolian High School, Vocational High School, Science High School and Private High School 9th, 10th, 11th and 12th grade students in Kadirli District of Osmaniye. The analyzes were carried out on 432 questionnaires. In the research, a questionnaire form consisting of questions regarding demographic features, questions regarding internet and social media usage status was prepared and Social Media Addiction Scale (SMDS) was used. As a result of the research, it was determined that almost all high school students have smartphones and 82.4% of them have at least one social media account. It has been determined that variables such as grade level, gender, economic status, education level of parents and internet use affect students' social media addiction. It was determined that social media addiction of male students is higher than female students, and social media addiction status increases as the internet usage time increases. As a result, social media addictions of high school students were determined to be high. It was determined by high school students that social media tools were preferred especially for improving the mood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal medya bağımlılığıen_US
dc.subjectLise öğrencilerien_US
dc.subjectEtkileyen değişkenleren_US
dc.subjectSocial media addictionen_US
dc.subjectHigh school studentsen_US
dc.titleLise öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of social media addiction among high school students in terms of various variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record