Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAy, Şevin
dc.date.accessioned2020-10-06T07:01:15Z
dc.date.available2020-10-06T07:01:15Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-06-19
dc.identifier.citationAy, Şevin.(2020).Kadın girişimcilere sosyal medyanın yarattığı fırsatların belirlenmesi: Adana ili örneği.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1401
dc.description.abstractDünya üzerinde yer alan birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de özellikle teknoloji alanında yaşanan ilerlemelere dayalı olarak yeni iş ortamları oluşmuştur. Teknolojik gelişmeler sayesinde işletmeler mal ve hizmetlerini geleneksel kanalların yanı sıra dijital medya mecralarında da tanıtır, pazarlar ve satar hale gelmiştir. Özellikle sosyal medya kanalları aracılığıyla yapılan girişimcilik faaliyetleri son yıllarda nicel olarakta artış göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışma sosyal medya kanalları aracılığıyla girişimcilik faaliyetinde bulunan kadınların bu mecralarla ilgili görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Adana ilinde ana merkez olarak faaliyet gösteren ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 261 kadın girişimci ile çalışma tamamlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı aracılığıyla yapılmıştır. Demografik ve tanımlayıcı istatistik analizlerin yanı sıra, güvenilirlik ve geçerlilik analizleri ve hipotezlerin testi için çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Analizlerin sonucu incelendiğinde, iş yaşam dengesi ve ürün iyileştirme & geliştirmenin algılanan girişimsel fırsatı etkilediği ortaya çıkmıştır.  en_US
dc.description.abstractAs in many countries in the world based on the progress taking place in Turkey, especially in the field of technology formed the new business environment. Thanks to technological developments, businesses have promoted, marketed and sold their goods and services in digital media as well as traditional channels. Especially, entrepreneurship activities carried out through social media channels have increased quantitatively in recent years. In this context, this study was designed to determine the opinions and thoughts of women engaged in entrepreneurship activities through these social media channels. The study was completed with 261 women entrepreneurs operating as the main center in Adana and agreeing to participate voluntarily. The data obtained were made through the SPSS 20.0 program. In addition to demographic and descriptive statistical analyzes, multiple regression analyzes were applied for reliability and validity analyzes and testing of hypotheses. When the results of the analyzes are analyzed, it was revealed that work life balance and product improvement & development affect the perceived interventional opportunity.  en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectGirişimcien_US
dc.subjectKadın girişimciliken_US
dc.subjectFenomen pazarlamaen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectEntrepreneuren_US
dc.subjectWomen entrepreneurshipen_US
dc.titleKadın girişimcilere sosyal medyanın yarattığı fırsatların belirlenmesi: Adana ili örneğien_US
dc.title.alternativeDetermining the opportunities created by social media to women entrepreneurs: A case of Adana cityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record