Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUçgun, Musa
dc.date.accessioned2020-10-06T07:00:52Z
dc.date.available2020-10-06T07:00:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-06-20
dc.identifier.citationUçgun, Musa.(2020).Gıda perakende sektöründe özel markalı ürünlerin mağaza sadakatine etki eden faktörlerin belirlenmesi: İndirim mağazaları örneği.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1399
dc.description.abstractPerakende sektörü, ekonomi ve lojistik gibi birçok alana etki eden organize bir yapıdır. Tüketici ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılayan ve kapsayan perakende sektörü, değişime ve gelişime sürekli açık olan, ekonomik krizlerden en çok etkilenen sektör olarak görülmektedir. Perakende sektöründeki rekabetin her geçen gün artması, sektöre yeni oyuncuların girmesi firmalar için müşteri sadakatini önemli hale getirmiştir. Müşteri sadakatini sağlayan ve arttıran firmaların, rakip işletmelere karşı avantajlar kazandığı görülmüştür. Özel markalı ürünlerin pazar paylarının artması, özel markalı ürün sahibi işletmelerin rakip işletmelerden farklılaşmasında ve rekabet avantajı sağlamasında önemli bir unsur olmuştur. Bu çalışmada, gıda perakende sektöründe, indirim mağazaları çerçevesinde, özel markalı ürünlere duyulan sadakate etki eden özel markalı ürünlerin özellikleri ile ekonomik faktörlerin mağaza sadakatine etkileri ve özel markalı ürünlere duyulan sadakatin mağaza sadakatine etkisi incelenmiştir. Çalışmada veriler, çevrim içi anket yöntemiyle, gönüllülük esasıyla 170'i kadın, 250'si erkek olmak üzere 420 kişiden toplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizleri SPSS programı ile yapılmıştır. Analizler sonucunda; ekonomik faktörlerin mağaza sadakatini pozitif etkilediği, özel markalı ürün özelliklerinin, özel markalı ürün sadakatine pozitif etkide bulunduğu ve özel markalı ürünlere duyulan sadakatinde mağaza sadakatine pozitif yönde etkisi olduğunu bulgularına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIt is an organized structure that affects many areas such as retail sector, economy and logistics. The retail sector, which meets and covers a significant part of consumer needs, has seen as the sector that is constantly open to change and development and is most affected by economic crises. Increasing competition in the retail industry day by day, new players entering the sector have made customer loyalty important for companies. It has been observed that companies that provide and increase customer loyalty gain advantages over competitors. Increasing market shares of private-label products has been an important factor in differentiating the companies with private-label products from competitors and providing competitive advantage. In this study, in the food retail sector, within the framework of discount stores, the properties of private label products affecting loyalty to private label products and the effects of economic factors on store loyalty, and the effect of loyalty on private label products on store loyalty were examined. In the study, data were collected from 420 people, 170 of which were women and 250 were men, on a voluntary basis, by using the online survey method. Analysis of the data obtained in the study was done with the SPSS program. As a result of the analysis; It has been found that economic factors positively affect store loyalty and private-label product features have a positive effect on private label product loyalty and have a positive effect on store loyalty in loyalty to private label products.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİndirim mağazalaren_US
dc.subjectÖzel markalı ürünleen_US
dc.subjectMağaza sadakatien_US
dc.subjectGıda perakende sektörüen_US
dc.subjectMüşteri sadakatien_US
dc.subjectDiscount storesen_US
dc.subjectPrivate label productsen_US
dc.subjectFood retail industryen_US
dc.titleGıda perakende sektöründe özel markalı ürünlerin mağaza sadakatine etki eden faktörlerin belirlenmesi: İndirim mağazaları örneğien_US
dc.title.alternativeIn the food retail sector determination of the factors that affect the private label products to the store loyalty: Example of discount storesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record