Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuz, Şükrü
dc.contributor.authorÇavdar, Abdurahman
dc.date.accessioned2020-05-27T12:20:28Z
dc.date.available2020-05-27T12:20:28Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-17
dc.identifier.citationÇavdar, Abdurahman.(2020).11-14 yaş grubu öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1364
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı 11-14 yaş grubundaki öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin sosyo demografik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırma bir devlet ortaokulunda 2018-2019 eğitim- öğretim yılında yapılmış ve 493 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin akademik erteleme düzeyleri ile demografik faktörlerden yaş, kardeş sayısı, ders çalışma odasının olup olmaması, cinsiyet, anne ve babanın eğitim seviyesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Akademik Erteleme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Akademik Erteleme Ölçeği öğrencilerin yapması gereken sorumlulukları içeren (proje hazırlama, sınavlara hazırlanma, ders çalışma gibi), 7 olumlu ve 12 olumsuz olmak üzere toplam 19 maddeden oluşmuştur. Kişisel Bilgi Formu 7 maddeden oluşmuştur. Bu formla öğrencilerin sosya-demografik bilgileri elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre 11-14 yaş grubundaki öğrencilerin akademik erteleme düzeyleri yaş seviyesine göre değişmektedir. Akademik erteleme düzeyi ile yaş seviyesi arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,002). Öğrencilerin yaş seviyeleri arttıkça akademik erteleme düzeyleri de artmaktadır. Cinsiyet ile akademik erteleme düzeyi arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki yoktur (p=0,137). Öğrencilerin kardeş sayısına göre akademik erteleme puanı ortalamaları bakımından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p=0,177). Öğrencilerin anne eğitim düzeyi ile akademik erteleme düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki yoktur (p=0,363). Öğrencilerin baba eğitim düzeyi ile akademik erteleme puanı arasında istatistiksel olarak farklılaşma yoktur (p=0,885). Öğrencilerin kendine ait çalışma odasına sahip olması ile akademik erteleme düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki yoktur (p=0,177).en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the procrastination levels of students in the 11-14 age group in terms of social-demographic characteristics. The research was carried out in secondary school with 493 students in 2018-2019 in Çukurova district of Adana. The study examined the relationship between students 'procrastination behaviors and the number of siblings, study room, age, gender, and parents' level of Education. In the research, the academic deferral scale and personal data form developed by Cakir (2003) were used as data collection tools. The academic deferral scale consists of 7 positive 12 negative 19 items, including the responsibilities of the students (project preparation, preparation for exams, study). It is a scale rated as Likert type. The Personal Information Form developed by the researcher consists of 7 items. With this form, students ' sosya-demographic information is obtained. In this study, t-test, one-way variance analysis, post-Hoc test Tukey Pearson, simple correct regression analysis were used in the analysis of the collected data. According to the results of the research, postponement behavior of students in the 11-14 age group varies according to age level. A positive association was found between academic deferral behavior and age. There was no significant association between parents ' level of Education, Gender, study room, number of siblings and academic deferral behaviorsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErtelemeen_US
dc.subjectAkademik Ertelemeen_US
dc.subjectErgenlik Dönemien_US
dc.subjectDemografik Faktörleren_US
dc.subjectAcademic procrastinationen_US
dc.subjectDelayıngen_US
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.title11-14 yaş grubu öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of procrastination levels of 11-14 year old students in terms of socio-demographic characteristicsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record