Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşdelen, Nihat
dc.contributor.authorDemir, Emine
dc.date.accessioned2020-05-01T09:33:43Z
dc.date.available2020-05-01T09:33:43Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-10
dc.identifier.citationDemir, Emine.(2020).Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının butlanı.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1357
dc.description.abstractÇalışma kapsamında, ilk olarak anonim ortaklık genel kurulunun meydana geliş aşamaları, genel kurul kararlarının türleri ve hukuki niteliği anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde butlanın yer aldığı kanuni düzenlemeler ve bu kanuni düzenlemelerdeki butlan sebepleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, butlanın ileri sürülme şekilleri ve genel kurul kararları üzerindeki hukuki etkisi incelenmiştir. Ayrıca süre sınırlaması olmaksızın butlanın ileri sürülebilmesinin sınırı olan hakkın kötüye kullanılması konusu üzerinde durulmuştur. Sonuç kısmında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda genel kurul kararlarının butlanı düzenlemesinin getirilmesi ile birlikte Türk Borçlar Kanunu’ndaki butlan düzenlemelerinin genel kurul kararlarına uygulanmasından tamamen vazgeçilmeyeceği ifade edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’ndaki butlana ilişkin hükümlerin yeterli olmadığından bahisle, sınırları kesin olan ayrıntılı bir butlan düzenlemesinin getirilmesi gerektiği yönündeki çözüm ve görüşlere yer verilerek çalışma sonlandırılmıştıren_US
dc.description.abstractIn the scope of the study, first of all, the stages of occurrence of the joint stock company general assembly, the types of the general assembly resolutions and the legal quality are explained. In the second part of the study, the legal regulations in which the butt takes place and the reasons of the butt in these regulations are discussed. In the third section, the way the bill is put forward and its legal impact on the decisions of the general assembly are examined. Furthermore, the issue of abuse of the right, which is the limit of the assertion of the thigh without limitation of time, was emphasized. In the conclusion part, it was stated that the implementation of the general assembly resolutions in the Turkish Commercial Code No. 6102 and the implementation of the general assembly resolutions in the Turkish Code of Obligations will not be abandoned completely. It has been concluded that the provisions of the law of obligations will be applied to the extent that the decisions of the general assembly are in compliance with the budget. As the provisions of the Turkish Commercial Code were not sufficient, the study was concluded by including solutions and opinions that a detailed regulation of the budget should be introduced.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnonim Ortaklıken_US
dc.subjectGenel Kurul Kararıen_US
dc.subjectButlanen_US
dc.subjectButlanın Tespiti Davasıen_US
dc.subjectHakkın Kötüye Kullanılmasıen_US
dc.subjectJoint Stock Companyen_US
dc.subjectDecision of General Assemblyen_US
dc.subjectButleren_US
dc.subjectCase of Determination of Butleren_US
dc.titleAnonim şirketlerde genel kurul kararlarının butlanıen_US
dc.title.alternativeGeneral assembly resolutions in joint stock companiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record