Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Bozan
dc.date.accessioned2020-04-17T11:55:29Z
dc.date.available2020-04-17T11:55:29Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-09
dc.identifier.citationKaya, Bozan.(2020).Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışanlarda ikincil travmatik stres ve adil dünya inancının incelenmesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1352
dc.description.abstractAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bireyin, ailenin ve toplumun refahını yükseltmeyi hedefleyerek sosyal hizmet sunmaktadır. Sosyal hizmetlerde travma yaşantıları olan bireylerle sıklıkla çalışılmaktadır. Travma yaşantıları olan bireylere hizmet veren çalışanlar dolaylı travmalara açık hale gelmekte, işleri gereği karşılaştıkları durum ve olaylar bu personellerin duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı sosyal hizmetlerde çalışan, çeşitli görevlerde bulunan personellerin ikincil travmatik stres düzeylerine göre adil dünya inançlarını incelemektir. Bu araştırmanın evreni, Adana İli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı toplam 13 kuruluştaki 197 çalışandan oluşmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden ve ölçekleri eksiksiz dolduran toplam 150 çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanmış Kişisel Bilgi Formu, İkincil Travmatik Stres Ölçeği ve Adil Dünya İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırma sosyal hizmet çalışanlarının var olan durumlarını ortaya koymayı ve betimlemeyi amaçlayan betimsel modelde bir araştırmadır. Analizler sonucunda ikincil travmatik stres düzeyi yüksek olan çalışanların ikincil travmatik stres düzeyi düşük olan çalışanlara göre daha düşük bireysel ve genel adil dünya inancına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ikincil travmatik stres ve adil dünya inancının cinsiyete göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Ministry of Family, Labor and Social Services offers social services with the aim of improving the welfare of the individual, family and society. It is frequently studied with individuals who have traumatic experiences in social services. Personnel serving individuals with trauma experiences become vulnerable to indirect traumas. The situations and events that they face with as a result of their jobs affect their emotions, thoughts and behaviors. The aim of this study is to investigate the Belief in a Just World, depending on the secondary traumatic stress levels, of the personnel who work in social services and have been in various positions. The participants of this study consisted of 197 personnel working in 13 institutions affiliated to Adana Provincial Directorate of Family, Labor and Social Services. 150 personnel who agreed to participate in the study and completed the scales completely constituted the sample of the study. To determine sociodemographic characteristics, Personal Information Form, Secondary Traumatic Stress Scale and Belief in a Just World Scale were used as data collection tools. This research is a descriptive model which aims to present and describe the current situation of social workers. As a result of the analyzes, it was concluded that the personnel with high secondary traumatic stress level have lower individual and general Belief in a Just World than the personnel with low secondary traumatic stress level. In addition, it was seen that secondary traumatic stress and Belief in a Just World do not show difference according to gender. These findings were discussed in the light of related literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal hizmetleren_US
dc.subjectİkincil travmatik stresen_US
dc.subjectAdil dünya inancıen_US
dc.subjectSocial servicesen_US
dc.subjectSocial servicesen_US
dc.subjectBelief in a Just Worlden_US
dc.titleAile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışanlarda ikincil travmatik stres ve adil dünya inancının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of secondary traumatic stress and belief in a just world in employees in family, labor and social services departmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record