Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorElbistan, Emine Banu
dc.date.accessioned2020-02-20T06:33:14Z
dc.date.available2020-02-20T06:33:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-12-25
dc.identifier.citationElbistan, Emine Banu.(2019).Sağlık kurumlarında hastane yöneticilerinin zaman yönetimi becerilerinin bazı demografik özellikler açısından incelenmesi: Bir hastane uygulaması.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1322
dc.description.abstractYapılan Yüksek Lisans çalışmasında sağlık kurumlarında görevli yöneticilerin zaman yönetimi becerileri, bazı demografik özelikler açısından incelenmiştir. Çalışmada yönetim performansının en önemli kavramlardan biri olan, zaman yönetimini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen eğitim, tecrübe, yaş, cinsiyet, zaman planlaması, gelir durumu, iletişim teknolojileri, zaman tuzakları gibi faktörlerin ölçülmesine yönelik anket geliştirilmiştir. Geliştirilen anket Tarsus’ta faaliyet gösteren devlet ve özel hastanelerde görev yapan 132 yöneticiye uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler İstatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışma konusu ile ilgili literatürde yapılan çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde; Sağlık yönetimi, Sağlık kurumları yöneticisi, hastane yönetimi kavramları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde araştırma yöntem ve araçları verilmiştir. Dördüncü bölümde çalışma kapsamında geliştirilen anketlerden elde edilen verilerin analizleri yapılarak zaman yönetimine etki eden bulgulara ulaşılmıştır. Beşinci bölümde, çalışmadan elde edilen sonuçlar tartışılarak, yorumlanmıştır. Altıncı bölümde tez çalışmasından elde edilen sonuçlar ve öneriler verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn the postgraduation study conducted, positive and negative factors affecting time management in health institutions managemen have been investigated. In the study, a questionnaire has been devised in order to evaluate the agents such as education, experience, age, gender, time planning, income status, communication technologies, time traps, etc., that positively and negatively affect time management being one of the most important concepts of management performance. The research consists of four chapters. In the first chapter, studies on the literature related with the subject have been presented. In the second part, the concepts of Health Management, health institutions manager, hospital management have been emphasized. The third section contains research methods and instruments (Quantitative Methods). In the fourth chapter, the results of the study have been discussed and suggestions have been made to the researchers in the field. The preferences of managers in time management vary by their education level, years of experience in management, marital status, and previous training/education on time management.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık kurumlarıen_US
dc.subjectYönetimen_US
dc.subjectSağlık kurumları yönetimien_US
dc.subjectZaman tuzaklarıen_US
dc.subjectEtkili zaman yönetimien_US
dc.subjectHealth instutations,en_US
dc.subjectManegementen_US
dc.subjectHealth instutations managementen_US
dc.subjectTime trapsen_US
dc.subjectEffective time managementen_US
dc.subjectTime planningen_US
dc.titleSağlık kurumlarında hastane yöneticilerinin zaman yönetimi becerilerinin bazı demografik özellikler açısından incelenmesi: Bir hastane uygulamasıen_US
dc.title.alternativeınvestigation of time management skills of hospital managers in health institutions in terms of some demographic characterıstics: an hospital practiceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record