Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Mustafa Uğurlu
dc.contributor.authorBoynukara, Lütfü
dc.date.accessioned2020-01-16T07:22:41Z
dc.date.available2020-01-16T07:22:41Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1309
dc.description.abstractAli Emîrî Efendi Osmanlı Devletinin son döneminde yetişen önemli şahsiyetlerden biridir. Ali Emîrî'nin hayatı ve eserleri üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. Onun, Musâhabe-i Edebiye, adlı eseri ile ilgili müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma alana bu yönde bir katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Ali Emîrî Efendi " Musâhabe-i Edebiye : Divân-ı Yahya" adlı bu eserinde Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi kitap serisinden çıkan Şeyhülislam Yahya Divânı'nı tenkit etmiştir.Yazı önce İkdam gazetesi'nde neşredildikten sonra müellifi tarafından kesilip bir deftere yapıştırılmak suretiyle oluşturulmuştur. Eser, Millet Kütüphanesi Ali Emîrî, Edebiyat no: 523'te kayıtlıdır. Çalışma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Araştırmanın problem ve gerekçesi, amacı ve önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde Ali Emîrî Efendi'nin hayatı, eserleri, edebî şahsiyeti ve edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Ali Emîrî Efendi'nin tenkit anlayışı değerlendirilmiş ve asıl konumuz olan "Musâhabe-i Edebiye: Divân-ı Yahya" adlı eser önce Latin harflerine çevrilmiş, daha sonra eserde Ali Emîrî Efendi'nin matbu Şeyhülislam Yahya Divânı'na dönük eleştirileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise Musahabe-i Edebiye'nin Latin harflerine aktarılmış metnine yer verilmiş, orijinal metin çalışmaya ek yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractAli Emîrî Efendi is one of the important figures who grew up in the last period of Ottoman Empire.A lot of work has been done on the life and works of Ali Emîrî. There is no independent study on his work named 'Musâhabe-i Edebiye'. This study was done to contribute this field. In this work named 'Musahabe-i Edebiye: Divan-ı Yahya' Ali Emiri Efendi criticized Sheikh ul-Islam Yahya's Divân which was published by Asâr-ı Mufide Library book series.After published in the Ikdam Newspaper, the article was created by its author by being cut and attached to a notebook. It is registered at Millet Library,Ali Emîrî,Literature,no:523. The study consists of four sections.In the first part ,the problem,reason,aim and importance of the research is emphasized. In the second part, information about his life, works, literary personality, and his understanding of criticism is given. And in the third part;The criticism understanding of Ali Emri Efendi is evaluated and our main issue, the work named Musâhabe-i Edebiye: Divân-ı Yahya was firstly gained into the modern Turkish language by Latinizing it and in the work , critics against Sheikh ul-Islam Yahya's Divân have been tried to detect.And in the last part, the text ,which is translated to our modern Turkish, is included and the original text is added to the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAli Emîrîen_US
dc.subjectMusâhabe-i Edebiyeen_US
dc.subjectDivanen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectTenkiten_US
dc.subjectAli Emîrîen_US
dc.subjectMusâhabe-i Edebiyeen_US
dc.subjectDivânen_US
dc.subjectCritismen_US
dc.subjectPoemen_US
dc.titleAli Emîrî Efendi'nin Musâhabe-i Edebiyesi üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternativeA review on Musahabe-i Edebiye of Ali Emirien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record