Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöroğlu, Veli
dc.date.accessioned2020-01-10T08:07:42Z
dc.date.available2020-01-10T08:07:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKöroğlu, Veli.(2018).Üniversitelerin stratejik planlarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmesi (akdeniz bölgesi devlet ve vakıf üniversiteleri örneği).TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi,10(40),304-319en_US
dc.identifier.issn1308- 8041
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1307
dc.description.abstractDevlet Planlama Teşkilatı (DPT) Stratejik Planlama Kılavuzuna göre Akdeniz Bölgesindeki Üniversitelerin (9 Devlet ve 5 Vakıf Üniversitesi) 2015 yılı sonu itibariyle geçerli olan stratejik planlarının incelenmesi, tek tek ve birbiriyle karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bilimsel öncü kuruluşlar olarak kabul edilen üniversitelerin hazırladıkları stratejik planlar diğer kuruluşlara ana kaynak olarak örnek olacaktır. Bu çalışma “nitel araştırma” deseninde “doküman inceleme” metoduyla “bilimsel analiz” yapılarak ve “kıyaslama tekniği” kullanılarak hazırlanmıştır. Stratejik planlama dokümanlarının hazırlık dönemi, durum analizi, geleceğin ele alınması, maliyetlendirme ve izleme-değerlendirme bölümleri doküman analizi olarak incelenmiştir. Sonuçların DPT Kılavuzuna uygunluğu birbiriyle kıyaslanmış, eksiklikler belirtilmiş ve geleceğe yönelik diğer çalışmalar için önerilerde bulunulmuşturen_US
dc.description.abstractAccording to DPT (Government Planning Organization) Regulation, the Strategic Plans which were prepared by the Universities including of the Mediterrannean Region (9 Govermental, 5 Foundation) were examined by one by and compared with each others. Strategic Plans that were prepared by Universities as a higher education association have been accepted a main source as a pioner of scientific knowledge for other organizations. This study was completed by using the “qualitative design”, amplying “document examining” method, doing “deseriptive analysis” and using “benchmarking technics”. The Chapters of Strategic Plans of these universities were researched as Preparation Studies, Case Studies, View of the Future, Cost Analizing, Follow-up Evaluation acordding to the DPT Quideline as a document analyzing. Appropriatness of the research criterias and deficiences have been mentioned to use at the another studies for the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkdeniz Bölgesien_US
dc.subjectStratejik Planlaren_US
dc.subjectDPT Kriterlerien_US
dc.subjectÜniversiteleen_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.subjectMediterranean Zoneen_US
dc.subjectStrategic Plansen_US
dc.subjectCriterias of DPTen_US
dc.subjectUniversitiesen_US
dc.subjectHigher Educationen_US
dc.titleÜniversitelerin stratejik planlarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmesi (akdeniz bölgesi devlet ve vakıf üniversiteleri örneği)en_US
dc.title.alternativeComparıng research of the unıversıtıes strategıc plans wıth each others (example of medıterranean regıon government and foundatıon unıversıtıes)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisien_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue40en_US
dc.identifier.startpage304en_US
dc.identifier.endpage319en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record