Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Burhan
dc.contributor.authorGeçkin, Ramazan Semi
dc.date.accessioned2019-12-11T11:08:28Z
dc.date.available2019-12-11T11:08:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1276
dc.description.abstractBu çalışmada İş hukukunda işe iade davalarında iş, işyeri ve işletme gerekleri nedeniyle fesih konusunu işlemeyi amaçladık. Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden birincisinde konu ile ilgili temel kavramlardan bahsedilmiş olup, ikinci bölümde işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeniyle geçerli fesih başlığı altında işlenmiştir. Üçüncü bölümde işletme gereği oluşturabilecek diğer hallerden bahsedilmiş ve dördüncü bölümde işveren kararının denetimi konusu işlenmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde iş, işyeri ve işletme kavramlarının hangi anlama geldiğinden bahsedilmiş ve özellikle nerelerin işyeri kavramını kapsadığı belirtilmiştir. İkinci bölümde hangi durumlarda işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeniyle geçerli fesih hali doğuracağından bahsedilmiş olup özellikle işverenin işletmesel karar alma özgürlüğünün kapsamı belirlenmeye çalışılmıştır. İşverenin keyfi işletmesel karar alamayacağı ve bunun sınırları Yargıtay ve öğreti görüşleri ile belirtilmiştir. Üçüncü bölümde ise her ne kadar kanunda işletme gereği olabilecek haller sayılmamış olsa bile Yargıtay kararları ışığında işletme gereği sayılan diğer haller belirtilmiştir. Dördüncü bölümde işverenin geçerli nedenle yapacağı fesih hakkının denetimi incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to process termination issues in terms of work, workplace and operation requirements in the case of employment law. Our study consists of four main sections. In the first section, the basic concepts related to the subject are mentioned and in the second section, the terms of operation, workplace and work are covered under the current termination heading. In the third part, the other cases that may constitute the need for operation are mentioned and in the fourth section, the subject of supervision of the employer's decision is discussed. In the first part of the study, the meaning of the concepts of work, workplace and business is mentioned. In the second part, it was mentioned that the situation of business, workplace and work would give rise to a possible termination state and the scope of the employer's freedom of business decision was tried to be determined. The employer cannot make an arbitrary business decision and its limits are indicated by the Court of Appeals and doctrine. In the third chapter, although the cases which may be required for operation in the law are not listed, other cases which are deemed to be operational are stated in the light of the decisions of the Court of Cassation. In the fourth section, the control of the right of termination of the employer for valid reason is examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Hukukuen_US
dc.subjectFesihen_US
dc.subjectBelirsiz Süreli Sözleşmeen_US
dc.subjectEser Sözleşmesien_US
dc.subjectBusiness Lawen_US
dc.subjectDissolutionen_US
dc.subjectİndefinite Contracten_US
dc.subjectWork Contracten_US
dc.titleİşe iade davalarında işyeri, işletme ve işin gerekleri nedeniyle geçerli fesihen_US
dc.title.alternativeReasons for the work, workplace and operation requirementsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record