Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Murat
dc.contributor.authorÖztürk, Linda
dc.contributor.authorYıldırım, Adem
dc.date.accessioned2019-12-09T06:16:49Z
dc.date.available2019-12-09T06:16:49Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKoç, Murat, Öztürk, Linda.,Yıldırım, Adem. (2016). An empirical study on the generation X and Y for determining organızational commitment dıiferences. PressAcademia Procedia, 2, 96-78.en_US
dc.identifier.issn2459-0762
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1260
dc.description.abstractIt is important to know that a number of features among the generations, the similarities and differences in the context of organizational behaviour. This study examined in organizational commitment in the context of the X and Y generations differences. For this purpose, the dimensions of organizational commitment; "emotional attachment", "continuing commitment" and "normative commitment" and "jobsatisfaction" have been described separately. Then, in accordance with data, demographic variables are listed by the means of the relationship between the variables and dimensions. This search was conducted with 455 employees in Kahramanmaraş Industrial Center.en_US
dc.description.abstractKuşaklar arasındaki bir takım özelliklerin, benzerliklerin ve farklılıkların bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada örgütsel bağlılık X ve Y kuşaklarının farklılığı bağlamında incelenmiştir. Bu amaçla örgütsel bağlılığın alt boyutları olan “duygusal bağlılık”, “devam bağlılığı” ve “normatif bağlılık” ile “iş tatmini” arasındaki ilişkiler ayrı ayrı açıklanmıştır. Ardından elde edilen veriler doğrultusunda, demografik değişkenler, bağımlı ve bağımsız değişkenler ile bu değişkenlerin alt boyutları arasındaki ilişkiler belirtilmiştir. Araştırma Kahramanmaraş İlinde X ve Y kuşağı üyesi olan 455 çalışandan anket yöntemi ile veriler toplanarak yapılmıştır. Araştırmaya katılanlara; Minnesota İş Tatmini Ölçeği’ nin yanı sıra Örgütsel Bağlılık Ölçeği olarak Allen ve Meyer’ in 1990’ da geliştirdikleri üç bileşenli (duygusal, devam ve normatif) bağlılık ölçeği ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Çalışmada farklı sektörlerden veri toplanmıştır. Cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, ünvan, çalışılan bölüm, sektör yapısı ve endüstri şekli dikkate alınarak X ve Y kuşaklarının farklılıkları incelenmiş, örgütsel bağlılık ve iş tatminine etki eden faktörlerin bulunması ve farklılıkların belirlenmesi hedeflenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectX and Y generationen_US
dc.subjectorganizational commitmenten_US
dc.subjectjob satisfactionen_US
dc.subjectY ve X kuşağıen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.titleAn empirical study on the generation X and Y for determining organızational commitment dıiferencesen_US
dc.title.alternativeX VE Y KUŞAĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK FARKLILIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMAen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGlobal Business Research Congressen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3848-3111en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record