Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Murat
dc.contributor.authorÇiftçi, Hakkı
dc.date.accessioned2019-12-09T06:15:59Z
dc.date.available2019-12-09T06:15:59Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citation12. Çiftçi, Hakkı, Koç, Murat. (2013). İstihdamın artan önemi ve teşvik belgeli yatırımlar etkinlik analizi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2(6), 19-41.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1258
dc.description.abstractKüreselleşme bölgeler, ülkeler, sosyal gruplar ve mesleklere karşı çalışma şartlarında eşitsizliği artırmıştır. Sanayinin bütününde esas ilgi odağı istihdam olmuştur. İstihdam kazanma ihtiyacı olan halk tarafından talep edilen ve firmalar tarafından sağlanılan bazı şeyler olarak adlandırılmaktadır. İşsizlik, eşitsizlik ve fakirliği indirebilecek iş imkanı saglanabilirse böyle politikalar problemlere davetiye çıkarmayacakgelir dağılımında aşırı bir adaletsizlik oluşturmayacaktır. Bunun yanısıra, işsizlik etkin olmayan effektif talebin ve daha çok istihdam oluşturmayan iş sahalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ek bir istihdam imkanı oluşturmak üretim için daha yüksek bir talebe ihtiyaç duyacaktır.İşsizlik düzeyini mümkün olan en düşük düzeyde tutmak önemlidir. Yüksek işsizlik vergi ödeyenler için ve hükümet için pahallı bir durumdur. Her bir işsiz şahısın hükümet için iki maliyeti sözkonusudur. Birincisi işsiz olanın işgücünden genç ya da yaşlı olsun uzun dönem istifade edilemeyecek ve işe koyulduğunda yeniden egitime tabi tutulacak. Ikinci olarak da işde ödeyebileceği gelir vergisinden açıkça mahrum kalabilmek gibi bir maliyeti sözkonusudur. Benzer şekilde işsizliğin diğer maliyetleri de vardır. Bu maliyetler kaynakların kullanılamaması ve israfından değerlendirilememesinden kaynaklanabilir. İşsiz kalan özellikle de gençler dışsal bir maliyet örneğin suç gibi olumsuzlukları ekonomiye yükleyebilir.Sonuç olarak değerlendirilemeyen işe koyulamayan her bir işgücü ve şahsın işçi maliyeti vardır. Son zamanlarda hükümetler iş organizasyonlarında üretim oranlarında artış yapabilecek ve işsizliği azaltabilecek işleri zorunlu tutmaktadır. Işlerin btirilmesinin zaman alması işgücü etkinliğinin henüz etkilememiştir. İşe koyulan işgücünün etkinliğinde üretimin bileşenleri de hayati derecede önemlidir. Türkiye’deki Yatırım Teşvik Sistemi; yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstihdam, Genel Yatırım Teşviken_US
dc.subjectBölgesel Yatırım Teşvik,- Büyük Ölçekli Yatırım Teşviken_US
dc.subjectStratejik Yatırım Teşviken_US
dc.titleİstihdamın artan önemi ve teşvik belgeli yatırımlar etkinlik analizien_US
dc.title.alternativeThe Rising Importance and Investment Incentives Efficiency Analysis of Employmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journal21. Yüzyılda Eğitim ve Toplumen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3848-3111en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record