Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Murat
dc.contributor.authorİşler, Tuğçe
dc.contributor.authorBir, Yonca
dc.date.accessioned2019-12-09T06:11:18Z
dc.date.available2019-12-09T06:11:18Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationIsler, Tuğçe, Bir, Yonca, Koc, Murat. (2018). Analyzing woman executives’ political skills according to the age factor. PressAcademia Procedi.198-203.en_US
dc.identifier.issn2459- 0762
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1242
dc.description.abstractPurpose- The purpose of the study is to identify the impact of age factor on different political skills of woman executives’ (networking, interpersonal influence, social intelligence and sincere appearance) that use in the power struggle in organizations. Methodology- Data were collected from 125 woman executives’ in the banking sector by the “purposive sampling method“. To measure political skills of woman executives’, Political Skill Inventory (PSI) were used. One way ANOVA method was used for examining the effect of age factor on political abilities. Findings- As per results of the study the age is an important factor that affects the political skills of woman executives’. The relationships of woman executives’ with interpersonal influence differ significantly by age factor. Conclusion- Effects of the age factor of sub dimensions of woman executives’ political skills are explained through the experience that woman achieved throughout the work period and the perceptive change which develops positively as the age progresses. The research is significant as it emphasizes age factor – as it is not frequently mentioned in the literature- which affects sub dimensions of woman executives’ political skills.en_US
dc.description.abstractAmaç- Bu çalışmanın amacı kadın yöneticilerin örgütlerdeki güç mücadelesinde kullandıkları farklı politik becerilerinin (ilişki ağı kurma, kişiler arası etki, sosyal zeka, samimi görünme) yaş faktörüne bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Yöntem- Bu çalışma amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen Çukurova Bölgesinde bankacılık sektöründe çalışan 125 kadın yönetici ile yapılmıştır. Kadın yöneticilerinin politik becerilerinin belirlenmesi amacıyla katılımcılara “Politik Beceri Envanteri” uygulanmıştır. Kadın yöneticilerin farklı politik becerilerinin yaş faktörüne bağlı olarak farklılığının incelenmesinde Tek Yönlü ANOVA analizi uygulanmıştır. Bulgular- Yapılan analizler sonucunda yaş faktörünün kadın yöneticilerin politik becerilerine etki eden önemli bir faktör olduğu tespit edilmiş, kadın yöneticilerin kişilerarası etki becerisinin yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç- Yaşın kadın yöneticilerin politik yeteneklerinin alt boyutları üzerindeki etkisi, kadınların çalışma dönemi boyunca elde ettikleri tecrübe ve yaşları ilerledikçe pozitif yönde gelişen algısal değişimle açıklanmıştır. Çalışma, literatürde sıklıkla yer almayan, ancak kadın yöneticilerin politik yeteneklerinin alt boyutlarını etkilediği değerlendirilen yaş faktörünün vurgulanması açısından önemlidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPressAcademiaen_US
dc.relation.isversionofdoi: 10.17261/pressacademia.2018.880en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.subjectWoman executivesen_US
dc.subjectPolitical skillsen_US
dc.subjectAge factoren_US
dc.subjectÖrgüten_US
dc.subjectKadın yöneticien_US
dc.subjectPolitik becerien_US
dc.titleAnalyzing woman executives’ political skills according to the age factoren_US
dc.title.alternativeKADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal4th Global Business Research Congressen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDORCID: 0000-0002-3848-3111en_US
dc.contributor.authorIDORCID: 0000-0003-4642-8021en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4977-4010en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage198en_US
dc.identifier.endpage203en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record