Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSatrovic, Elma
dc.date.accessioned2019-11-28T08:07:59Z
dc.date.available2019-11-28T08:07:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSatrovic, Elma, Energy consumption, trade openness and growth nexus in Turkey: evidence from vecm.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,20(1).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1220
dc.description.abstractThis research investigates the relationship between energy consumption (ENE), trade openness (TI) and economic growth (GDP) in the case of Turkey in the period 1970-2015. VECM is employed. The results suggest a long-run causality which is inferred from the statistically significant error term with GDP and ENE. However, short-run coefficients are not found to be significant in the case of GDP and TI equation. Moreover, the findings suggest that a percentage change in ENE will result in a 1.35% increase in real GDP per capita. While for TI, a percentage change in this variable will result in 0.13% decrease in GDP in the long-run. Hence, real GDP per capita is elastic to the change in energy consumption but inelastic to the change in TI. This paper summarizes in detail the policy implications and the recommendations for future research. At last, the diagnostic tests advocate the stability of the model.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye’de enerji tüketimi (ENE), ticari dışa açıklık (TI) ve ekonomik büyüme (GDP) arasındaki ilişkiyi 1970-2015 dönemi için incelemektedir. VECM uygulaması yapılmıştır. Sonuçlar, istatistiksel olarak anlamlı bir hata döneminden çıkarılan GDP ve ENE ile uzun süreli bir nedensellik göstermektedir. Ancak, kısa dönemli katsayılar GDP ve TI denklemi açısından anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca, bulgular ENE'deki yüzde değişimin kişi başına düşen GDP'de % 1.35'lik bir artışa yol açacağını göstermektedir. TI için, bu değişkendeki yüzde değişim, uzun vadede GDP'de % 0.13 düşüşe neden olacaktır. Dolayısıyla, kişi başına düşen GDP, enerji tüketimindeki değişime karşı esnek olmakla birlikte, TI'daki değişime karşı esnek değildir. Bu çalışma gelecekteki araştırmalar için politika sonuçlarını ve önerileri detaylı olarak özetlemektedir. Sonuç olarak teşhis testleri modelin istikrarını desteklemektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjecteconomic growthen_US
dc.subjectenergy consumptionen_US
dc.subjecttrade opennessen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectVECMen_US
dc.subjectekonomik büyümeen_US
dc.subjectenerji tüketimien_US
dc.subjectticari dışa açıklıken_US
dc.titleEnergy consumption, trade openness and growth nexus in Turkey: evidence from vecmen_US
dc.title.alternativeTürkiye'de enerji tüketimi, ticari dışa açıklık ve büyüme ilişkisi: vektör hata düzeltme modeli (vecm)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalC.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-8000-5543en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record