Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnan, İbrahim
dc.contributor.authorMalkoç, Basri Can
dc.date.accessioned2019-11-14T11:47:55Z
dc.date.available2019-11-14T11:47:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1194
dc.description.abstractGünümüzdeki sağlık sektöründe teknolojinin sürekli ilerlemesine bağlı olarak her geçen gün hastanelerde yeni tedavi ve bakım hizmetleri oluşturulmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde sağlık kurum ve kuruluşları hastaların taleplerini karşılayabilmek için yeni yönetim süreçlerini ve politikalarını yeniden değerlendirmektedir. İyileştirme yapmakta olan sağlık kurumları rekabetten kazançlı çıkmak ve sürdürülebilirliğini artırmak için iyileştirme politikaları uygulamaktadır. Sağlık kurumlarında ve hastanelerdeki rekabetin temelini; geliştirilmiş sağlık hizmetlerini düşük maliyet uygulamaları kullanarak hastalara tam zamanlı imkân sunabilmek oluşturmaktadır. Bundan dolayı sağlık kurumlarının ve hastanelerin gelişen teknolojiyi kullanarak 2000'li yıllarda Amerika Birleşik Devleti (ABD)'nde başlayan şimdilerde ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kullandığı ''YALIN'' sağlık hizmetlerini kullanması gerekmektedir. Yalın üretimdeki teknikler, hastane süreçlerini israf ve verimsizlikten kurtararak, ürün ve hizmet kalitesini arttırmayı ve maliyeti en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu tekniklerin temel amacı ise; hastanelerde ve içinde bulanan servislerin oluşturdukları israfları ortadan kaldırmaktır. Hastanelerdeki tıbbı ve tedavi hizmet süreç maliyetlerinden oluşan israfları en aza indirerek veya ortadan kaldırarak iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan hizmetlerin kalite ve verimliliğini arttırabilmek için tıbbı ve hasta tedavi süreçlerinin yalın tekniklerle nasıl iyileştirildiğini incelenmesidir. Bu bağlamda bu çalışma, Adana ilinde özel bir hastane ameliyathanesinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, yapılan gözlem ve inceleme neticesinde hastane birim maliyetlerini düşürmenin en etkin yolunun gerçekleştirilen ameliyat sayılarını artırmak olduğu tespit edilmiştir. Ameliyat sayısının artırılamadığı durumda ise, ameliyathaneye ait oda sayısının üç'den iki'ye ve çalışan sayısının dokuz kişiden yedi kişiye düşürülmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Diğer taraftan yapılan çalışmalar sonucunda israf edilen malzemeye rastlanılmamıştır.en_US
dc.description.abstractIn the current health sector, new treatment and care services are beingestablished everyday in hospitals due to the continuous progress of technology. With developing technology, health institutions and organizations re-evaluate new management processes and policies in order to meet the demands of patients. It implements improvement policies in order to increase the sustainability of health institutions which arein the process of improvement and to benefit from the competition. To provide full-time opportunities to patients by using improved health services with low cost practices, constitutes the basis of competition in health institutions and hospitals. Therefore, health institutions and hospitals should use "BARE" health services, which have been developed in the USE in 2000s by developing technology and now they are used by developed and developing countries. Bare manufacturing techniques aim to save hospital processes from wastage and inefficiency, increase product and service quality and minimize costs. The main purpose of these techniques is; to eliminate the wastes created by hospitals and services. It is important to minimize the wastage of medical and treatment service costs in hospitals, or to rehabilitate them by eliminating them. The aim of this study is to examine how medical and patient treatment processes are improved by bare techniques in order to increase the quality and efficiency of the services provided in health institutions and organizations. In this context, this study was performed in a operating room of a private hospital in Adana province. As a result, the most effective way to reduce hospital unit costs was to increase the number of surgeries performed. If the number of operations can not be increased, it has been shown that the operating room capacity from three to two and the number of employees from nine to seven should be reduced. On the other hand, wasted material has not been found as a result of the studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYalınen_US
dc.subjectHastaneen_US
dc.subjectAmeliyaten_US
dc.subjectMaliyeten_US
dc.subjectLeanen_US
dc.subjectHospitalen_US
dc.subjectSurgeryen_US
dc.subjectCosten_US
dc.titleHastane hizmetlerinde yalın performans sistemi üzerine bir özel hastane uygulamasıen_US
dc.title.alternativeA private hospital application on lean performance system in hospital servicesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record