Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUğuz, Şükrü
dc.contributor.authorKarayağız, Lider Zeynep
dc.date.accessioned2019-11-07T12:08:22Z
dc.date.available2019-11-07T12:08:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1169
dc.description.abstractBu araştırmada; anksiyete bozukluğu tanısı almış çocukların annelerinin, ebeveynleri ile bağlanma biçimleri incelenmiştir. Veriler, iki ayrı çocuk psikiyatri polikliniğine başvurmuş, anksiyete bozukluğu tanısı konmuş çocukların annelerinden ve kontrol grubundan oluşmuştur. Çalışmaya toplam 40 anksiyete bozukluğu tanısı almış çocuğun annesi ve 40 sağlıklı çocuk annesi seçilmiştir. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma verileri, Kayseri ilinde bulunan şehir hastanesi ve özel bir kurumdaki çocuk psikiyatri polikliniklerindeki annelerden 2018 yılında Kasım ve Aralık ayları arasında toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak sosyodemografik veri formu ve Anne-Baba Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS programı kullanılarak betimsel analiz yöntemiyle (ortalama, standart sapma, p-değeri), t testi, iki yönlü ANOVA ve Pearson korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda; anksiyete bozukluğu olan çocukların annelerinin ebeveynlerinden daha az ilgi algıladıkları ve ebeveynlerini daha yüksek oranda ihmalkar ebeveyn olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe present study aims to investigate the parental bonding pattern of mothers with a child diagnosed with an anxiety disorder. A total of 40 mothers' bonding to their own parents were compared to 40 mothers' parental bonding, who has healthy children. Participants were selected by convenient sampling method. Data were collected from the mothers who applied at the psychiatric outpatient clinics of the city hospital and a private institution in the province of Kayseri between November 2018 and December 2018. Sociodemographic data form and Parental Bonding Inventory (PBI) were used as data collection tools. Data were analyzed using SPSS programs with descriptive analysis (mean, standard deviation, p-value), t-test, two-way ANOVA and Pearson's correlation tests. Findings of the study revealed that mothers of children with anxiety disorder perceived less care from their own parents and they rated their parents as more neglecting.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnksiyete bozukluğuen_US
dc.subjectÇocuklar, anneleren_US
dc.subjectEbeveyn bağlanmaen_US
dc.subjectBağlanma biçimlerien_US
dc.subjectAnxiety disorderen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectMothersen_US
dc.subjectParental attachmenten_US
dc.subjectAttachment styles.en_US
dc.titleAnksiyete bozukluğu olan çocukların annelerinde ebeveyn bağlanma örüntülerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeParental attachment patterns in mothers of children with anxiety disorderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record