Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeltürkay, Eda Yaşa
dc.contributor.authorYolaçan, Zeynep Beril
dc.date.accessioned2019-11-07T09:46:03Z
dc.date.available2019-11-07T09:46:03Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationYolaçan, Z. B. ve Yaşa Özeltürkay, E. (2018). Televizyon Reklamlarında Ünlü Kullanımı: Kaynağın Çekiciliği, Güvenilirliği ve Uzmanlığının Bireylerin Davranışsal Niyetleri (Olumlu AAP ve Marka Bağlılığı) Üzerindeki Etkisi, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4 (2), 231-252.en_US
dc.identifier.issn2149-2638
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1163
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, kaynağın güvenilirliği ölçeğinde yer alan üç boyutun(güvenilirlik, çekicilik ve uzmanlık) televizyon reklamları izleyicilerinin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. 332 lise ve üniversite öğrencisinden kolayda örnekleme yöntemi aracılığıyla toplanan veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Mavi Jeans reklamlarında (2015 yılı) oynayan iki ünlü için bireylerin görüşleri anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, reklamda kullanılan kadın ünlü ile ilgili olarak Olumlu Ağızdan ağza pazarlama ve marka bağlılığı değişkenleri için kaynağın güveni-lirliğinin etkisi çıkmıştır. Aynı reklamlarda oynayan erkek ünlü için ise olumlu ağızdan ağza pazarlama bağımlı değişkeni için kaynağın güvenilirliği ve uzmanlığı etkili bulunurken, marka bağlılığı boyutu için kaynağın güvenilirliği ve uzmanlığı pozitif olarak anlamlı bulunurken, kaynağın çekiciliği boyutu ise ters orantılı olarak etkili bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the effects of celebrity endorser’s credibility on individual behavior intentions (three dimensions such as reliability, attractiveness and expertise) with the Mavi jeans company’s television commercial (Year of 2015). Data were collected from332 students with a questionnaire form. The convenience sampling method was used to collect the forms and the data were analyzed in SPSS program. When the results were examined, the reliability of the source was influenced positively with the female endorser, on the behalf of positive word of mouth marketing and brand commitment. For male endorser’s in the same brand’s advertising, the reliability and expertise of the source is positively influenced by both positive word of mouth marketing and brand commitment whereas the attractiveness of the source is found to be inversely proportionalen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTelevizyon Reklamıen_US
dc.subjectSatın Alma Niyetien_US
dc.subjectMarka Bağlılığıen_US
dc.subjectAğızdan Ağıza Pazarlamaen_US
dc.subjectÜnlü Kullanımıen_US
dc.subjectTelevision Advertisementen_US
dc.subjectIntention to Buyen_US
dc.subjectWord of Mouth Marketingen_US
dc.subjectBrand Loyaltyen_US
dc.subjectCelebrity Endorsementen_US
dc.titleTelevizyon reklamlarında ünlü kullanımı: kaynağın çekiciliği, güvenilirliği ve uzmanlığının bireylerin davranışsal niyetleri (olumlu aap ve marka bağlılığı) üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeCelebrity Endorsement in TV Ads: Attractiveness, Reliability and Expertise of the Endorser’s Effect on Behavioral Intentions (Positive Womm and Brand Commitment) of Consumersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9248-1371en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-3618-5532en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record