Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğanay, Ayten Püren
dc.contributor.authorHilal, Ahmet
dc.date.accessioned2019-11-07T09:44:30Z
dc.date.available2019-11-07T09:44:30Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDoğanay, Ayten Püren, Hilal, Ahmet. (January 01, 2019). Comparison of The Turkish Penal Code About Sexual Abuse of Children to the Penal Codes of Germany, Italy and Sweden. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, 16, 2, 145-154.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1153
dc.description.abstractIn our country and in the world, children are exposed to sexual abuse at an increasing rate. The penalties and sanctions for these cases vary according to the countries. Sexual abuse is defined in the Turkish Criminal Code. However, in our penal code, it is seen that special regulations are not brought for defendants, the people who are characterized as abusers are all considered as the same, and even flirtation is discussed in this context. It appears that in sexual abuse cases the primary approach is to penalise, and protective and preclusive measures for victims or defendants have been taken in the subsequent process. The aim of this study is to compare the international practices in the treatment of victims of sexual abuse and the penalties imposed on the defendantsen_US
dc.description.abstractÜlkemizde ve dünyada çocuklar artan oranlarda cinsel istismara uğramaktadır. Bu bireylerde öngörülen ceza ve yaptırımlar ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Türk Ceza Kanunu’nda çocukların cinsel istismarı tanımlanmıştır. Ancak yasalarımızda sanık konumundaki kişiler için özel düzenleme getirilmediği görülmektedir. İstismarcı olarak nitelenen kişilerin tek bir potada eritildiği, flört ilişkilerinin dahi bu kapsamda ele alındığı görülmektedir. Cinsel istismar vakalarında temel yaklaşımın cezalandırmak olduğu, sonraki süreçte mağdur ya da sanığa yönelik koruma-engelleme tedbirlerinin uygulamada pek karşılık bulmadığı da göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, cinsel istismarı uygulayan çocukların tedavisinde ve sanıklara verilen cezalarda uluslararası uygulamaların karşılaştırılması amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionofDOI: 10.5336/forensic.2018-64090en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCezaen_US
dc.subjectCinsel istismaren_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectİstismarcıen_US
dc.subjectYasaen_US
dc.subjectPenaltyen_US
dc.subjectSexual abuseen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectCriminal codeen_US
dc.subjectAbuseren_US
dc.titleÇocukların cinsel istismarı ile ilgili türk ceza kanunu’ndaki düzenlemelerin almanya, italya ve isveç ceza yasaları ile karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Meden_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-6687-497Xen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-8316-8105en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record