Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeltürkay, Eda Yaşa
dc.contributor.authorÖzekenci,Emre Kadir
dc.contributor.authorYalçıntaş, Deniz
dc.date.accessioned2019-11-07T09:44:12Z
dc.date.available2019-11-07T09:44:12Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖzeltürkay, Eda Yaşa , Özekenci,Emre Kadir , Yalçıntaş, Deniz (2019). Determining the Factors that Affect Entrepreneurial Intention: A research on University Students.JOURNAL OF YOUTH RESEARCHES , 7(18), 41-58,en_US
dc.identifier.issn2147-8473
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1151
dc.description.abstractEntrepreneurial activities are important for the economy of Turkey as an upper-middle income country. The main purpose of this study was to determine the factors that affect entrepreneurial intention of higher education students in Turkey. In this context, the data were gathered from 332 university students through a questionnaire form. The model was empirically tested with parametrical statistical analysis. The results showed that personal attitude, perceived behavioral control, and subjective norm had a positive and significant effect on entrepreneurial intention. However, entrepreneurial intention was not significantly affected by the remaining factors measured, namely self-efficacy, educational support, relational support and structural support.en_US
dc.description.abstractGirişimcilik faaliyetleri Türkiye ekonomisinin gelişimi için önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı, üniversitede okuyan öğrencilerin girişimcilik niyetlerine etki eden faktörleri belirlemektir. Bu bağlamda, 332 üniversite öğrencisinden anket formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Önceki çalışmalara dayalı olarak oluşturulan model, SPSS programı aracılığıyla yapılan parametrik istatistikî analizler ile test edilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde, kişisel tutum, algılanan davranışsal kontrol ve öznel normların girişimcilik niyeti üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkarken, özyeterlik, eğitim desteği, ilişkisel destek ve yapısal destek faktörlerinin girişimcilik niyeti üzerinde bir etkisine rastlanmamıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherT.C. Gençlik ve Spor Bakanlığıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEntrepreneurial intentionen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectUniversity studentsen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectGirişimcilik Niyetien_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectÜniversite Öğrencileren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titleDetermining the factors that affect entrepreneurial ıntention: a research on university studentsen_US
dc.title.alternativeGirişimcilik Niyetlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJOURNAL OF YOUTH RESEARCHESen_US
dc.contributor.departmentMeslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-6669-0006en_US
dc.contributor.authorIDORCID: 0000-0001-6436-7221en_US
dc.contributor.authorIDORCID: 0000-0001-9248-1371en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record