Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Elmas
dc.date.accessioned2019-11-07T09:42:59Z
dc.date.available2019-11-07T09:42:59Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationŞahin, Elmas. (2013). Klasik Şiirde Mitolojiin Yeri.Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı,38,1-19,en_US
dc.identifier.issn1694-528X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1146
dc.description.abstractKlasik siirin kaynaklarına baktıgımızda slami inançlar (ayetler ve hadisler), slami bilimler (tefsir, kelam, fıkıh), slam tarihi, Tasavvuf felsefesi, ran mitolojisi, Peygamberlerle ilgili menkıbeler, efsaneler, söylentiler, mucizeler, tarihin derinliklerindeki efsanevi ve mitolojik unsurlar; Türk tarihi ve kültürü, çagın siir anlayısı, Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar önemli bir yere sahiptir. Bu çalısmada mazmun, motif, imge ve sembollerin belirgin bir biçimde yer aldıgı klasik siirde, mitolojinin yeri ve ne sıklıkta kullanıldıgı tartısılarak; mitolojinin klasik siire kattıgı anlam ve düsünce zenginligi Muhibbi mahlasıyla binlerce beyit yazan Kanuni Sultan Süleyman’ın divanından örneklerle irdelenecektir. Muhibbi’nin divanında özellikle Fars ve ran odaklı dogu mitolojisine neden agırlık verdigi, siirindeki mitolojik tınının klasik siire kattıgı biçim ve anlam zenginligi, mitolojinin klasik siire hangi açılardan kaynaklık ettigi bu çalısmanın odak noktasını olusturacaktır.en_US
dc.description.abstractWhen we look at resources of classical poetry, Muslim beliefs (the verses and hadiths), the Islamic sciences (exegesis, theology, jurisprudence), Islamic history, Sufi philosophy, Iranian mythology, warriors, legends, rumors and miracles about the Prophets, the legendary and mythical elements; in the depth of history; Turkish history and culture, poetry understanding of contemporary, Arabic and Persian words and phrases has a significant place. In this study, by discussed the place of mythology in the classical poetry that imagery, motifs, images and symbols take part significantly and how often it is used; the fact that mythology enriches the classic poem by the meaning and thoughts will be examined by several examples from Divan of Kanunî Sultan Suleyman who wrote thousands of couplets by the pseudonym Muhibbi Why Muhibbi mainly gave place to Persian and Iranian-oriented eastern mythology especially in his Divan, that richness of the form and meaning which mythological tones in his verses bring into the classic poem, which aspects mythology forms the source of the classic poem will be the focus of this studyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Dünyası Araştırmalar Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectklasik siiren_US
dc.subjectmitolojien_US
dc.subjectMuhibbi divanıen_US
dc.subjectefsanevi kuslen_US
dc.subjectsembolleren_US
dc.subjectclassical poetryen_US
dc.subjectmythologyen_US
dc.subjectMuhibbi's Divanen_US
dc.subjectmythological birdsen_US
dc.subjectsymbolsen_US
dc.titleKlasik şiirde mitolojiin yerien_US
dc.title.alternativeMYTHOLOGY IN CLASSICAL POETRYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Bakış Dergisien_US
dc.contributor.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-8509-1882en_US
dc.identifier.issue38en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record