Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeltürkay, Eda Yaşa
dc.contributor.authorMucan, Burcu
dc.date.accessioned2019-11-07T09:36:18Z
dc.date.available2019-11-07T09:36:18Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationYaşa, E , Mucan, B . (2010). Tüketim ve Yaşlı Tüketiciler: Literatür Araştırması. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 1-15.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1117
dc.description.abstractPazarlamanın temel amacı, sürekli olarak değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek karşılamak olarak ifade edilmektedir. Her yaş grubuna yönelik istek ve ihtiyaçların tespit edilerek tatmin edilmesi gerekmektedir. Ancak genellikle firmalar X, Y, Z ve Milenyum kuşaklarının istek ve ihtiyaçlarına odaklanırlar. Nüfus içerisindeki payları giderek artan “kıdemli hemşeriler” ve “bebek patlaması- baby boomers” kuşaklarının ihtiyaç ve isteklerine yönelik çalışmaların eksikliği dikkat çekmektedir. Günümüzde nüfus artış hızındaki azalma eğilimi ve ortalama yaşam beklentisinin yükselmesi, genel nüfus içinde yaşlı nüfus oranının artmasına yol açmakta ve dünyamız giderek demografik yaşlanma süreci içerisine girmektedir. Avrupa ve Amerika’da yaşlı tüketici pazarına yönelik kapsamlı çalışmalara rastlanırken Türkiye’de ise hala gereken önem düzeyinin oluşmadığı kanısına varılmıştır. Yerli ve yabancı literatür taraması ışığında hazırlanan bu çalışma ile konunun önemine dikkat çekmek ve ileriki çalışmalara yön vermek amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of the marketing can be identified as to determine and meet consumers’ needs and wants that are permanently changed in the best way. It is important to define and meet the each age segments’ wants and needs. Unfortunately, generally firms are focused on just X, Y, Z and millennium generation of consumers’, However, the share of “senior countrymen” and “baby boomers” is noticed to increase in the population. It is certain that there is lack of attention on needs and wants of those age groups. At the present day, population growth rate tends to decrease and increase in the average life expectancy, leads to increase in proportion of elderly population in the general population and our world is going to go into the process of demographic aging. Both European and American literacy have comprehensive studies on this issue. This literacy review is prepared for both drawing attention to the importance of the issue and accepted as a guide for the future studies on this topic under the light of domestic and foreign studies on elderly people.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherConsumption and Elderly Consumers: A Literature Reviewen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşlı tüketicileren_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectTüketimen_US
dc.subjectElderlyen_US
dc.subjectConsumersen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectConsumptionen_US
dc.titleTüketim ve yaşlı tüketiciler: literatür araştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-6499-4660en_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-9248-1371en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record