Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Elmas
dc.contributor.authorYavuz, Suzan
dc.date.accessioned2019-10-08T08:06:23Z
dc.date.available2019-10-08T08:06:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1091
dc.description.abstractKarşılaştırmalı edebiyat, farklı ülke edebiyatlarından olan eserlerin ortak konu ve motif anlamında benzerlikleri ve farklılıklarıyla karşılıklı incelenmesidir. Francis Scott Key Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby adlı eseri Amerika'da Birinci Dünya Savaşı sonrası yılları kapsayan dönemin toplumsal yaşantısından kesitler sunmaktadır. Kolay kazanç, eğlence ve yozlaşmanın belirgin olarak öne çıktığı bu dönemi Fitzgerald "Caz Çağı" olarak isimlendirmiştir. Türkiye'de aynı dönemde kaleme alınan Peyami Safa'nın Sözde Kızlar adlı romanı da geleneksel değerlerden uzaklaşan yozlaşmış bireyler aracılığıyla toplumdaki bozulmaya dikkat çekmektedir. Her ne kadar farklı toplumlar olsalar da, her iki romanda da savaş sonrası toplumsal yapı değişmekte, kuşaklar birbirleri ile benzerlikler göstermekte ve her iki kuşağın bireyleri de yitik bireyler olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada Francis Scott Key Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby (1925 )adlı eseri ile Peyami Safa'nın Sözde Kızlar (1922-1925) adlı eserleri farklı coğrafyalara ait olsalar da aynı dönemi (1920-1930) anlatmaları, toplumların ortak yönlerine işaret etmeleri bakımından, karşılaştırmalı edebiyat yöntemlerinden biri olan metne odaklı inceleme metoduyla öz ve biçim bakımından karşılaştırılmış, eserlerin benzer ve farklı yönleri ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractComparative literature is the study of comparing works from different country literature with similarity and differences in terms of common subjects and motifs. Francis Scott Key Fitzgerald's "The Great Gatsby" work presents sections of the social life of the post-World War I era in America. Fitzgerald called this period of "Jazz Age" a period in which easy gain, entertainment, and corruption became prominent. In the same period, Peyami Safa penned a novel "Pseudo Girls" in Turkey also draws attention to corruption in the society through corrupt individuals are moving away from traditional values. Although there are continents in between, in both novels, the post-war social structure changes, the generations show similarities with each other and the individuals of both generations are called lost individuals. In this study, Francis Scott Key Fitzgerald's "Great Gatsby (1925)" and Peyami Safa's "Pseudo-Girls (1922-1925)", although they belong to different geographies, describe the same period (1920-1930) and point to the common aspects of societies. In this respect, the two studies were compared in terms of essence and form with the text-based analysis method, which is one of the comparative literature methods, and similar and different aspects of the works were revealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCaz Çağıen_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Edebiyaten_US
dc.subjectYanlış Batılılaşmaen_US
dc.subjectYitik Kuşaken_US
dc.subjectYozlaşmaen_US
dc.subjectJazz Ageen_US
dc.subjectComparative Literatureen_US
dc.subjectWrong Westernizationen_US
dc.subjectLost Generationen_US
dc.subjectCorruptionen_US
dc.titleFrancıs Scott Key Fitzgerald'ın muhteşem Gatsby ile Peyami Safa'nın sözde kızlar romanlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of Francis Scott Key Fitzgerald's "Great gatsby" and Peyami safa's "Pseudo girls" novelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record