Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirkıran, Hilal
dc.contributor.authorArslan, Sevin
dc.date.accessioned2019-09-17T06:41:51Z
dc.date.available2019-09-17T06:41:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1082
dc.description.abstractAnlatmaya bağlı edebi türlerden biri olan masallar, ait olduğu toplulukların kültürel ve milli değerlerini içinde barındırmaktadır. Bu değerler, masal anlatıcıları vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Masallar, bir milletin inançlarını, hayata bakışını, adet, gelenek ve göreneklerini kendine has bir üslupla yansıtmaktadır. "Türk Masallarında Kardeş İlişkileri" başlığını taşıyan bu tezde, Türk masalları içerisinde kardeşliğin yeri ve önemi vurgulanarak kardeşlik anlayışının temelleri üzerinde çıkarımlarda bulunulmuştur. Türk masallarında kardeşlik kavramı ve kardeşliğin önemi ile ilgili üvey kardeşlik, kan kardeşliği, kıskançlık, kardeş katli, sevgi, hoşgörü, miras paylaşımı gibi temel etmenlerin kardeşlik üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmuştur. Bilhassa olumsuz kardeşlik ilişkilerinin nedenlerine değinilmiştir. Belirlediğimiz masallardan hareketle neden-sonuç ilişkisi, soru-cevap yöntemiyle kardeş ilişkileri irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractTales one of the literary genres of narrative, contain the cultural and national values of the communities in which they belong. These values have been transferred from generation to generation through the storytellers. Tales reflect a nation's beliefs, view of life, customs and traditions in a unique way. In this thesis named "Sibling Relations in Turkish Tales" is emphasized the place and importance of brotherhood within Turkish tales and are made inferences on the foundations of brotherhood. The concept of brotherhood and importance of the main factors related to In this thesis named "Sibling Relations in Turkish Tales" is emphasized the place and importance of brotherhood within Turkish tales and are made inferences on the foundations of brotherhood. The concept of brotherhood and importance of the main factors related to brotherhood such as blood brotherhood, jealousy, fratricide, love, tolerance, the sharing of inheritance were taken into consideration in Turkish tales. Especially, the reasons of negative fraternity relations are mentioned. Based on the tales we determined, the sibling relationships were discussed with cause-effect relationship and question-answer method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectHalk Edebiyatıen_US
dc.subjectKardeş İlişkilerien_US
dc.subjectMasalen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectFolk Literatureen_US
dc.subjectSibling Relationsen_US
dc.subjectTaleen_US
dc.titleTürk masallarında kardeş ilişkilerien_US
dc.title.alternativeSibling relations in Turkish talesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record