Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSökmen, Ahmet Gökhan
dc.contributor.authorÇerçel, Özge Nur
dc.date.accessioned2019-08-27T11:19:39Z
dc.date.available2019-08-27T11:19:39Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1062
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, BİST'de metal eşya, makine ve gereç yapım sektöründe yer alan 32 adet işletmenin çalışma sermayesi yönetimi ile işletmenin kârlılığı arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu araştırma 2010-2017 yılları arasında BİST'de kesintisiz olarak yer alan metal eşya, makine ve gereç yapım sektöründe faaliyet gösteren 32 tane işletmenin yıllık verilerinden oluşan toplamda 243 veri üzerine uygulanmıştır. Bu çalışmada, çalışma sermayesi yönetimi ile firma kârlılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için araştırmada bağımlı değişken olarak aktif kârlılık ele alınmıştır. Analizde kullanılan bağımsız değişkenler ise kaldıraç oranı, firma büyüklüğü, stok devir hızı ve nakit dönüşüm süresi olarak analize dâhil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre firma büyüklüğü, stok devir hızı ve nakit dönüşme süresi bağımsız değişkenlerin istatistiksel olarak aktif kârlılığı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuşken, kaldıraç oranı değişkeni ile aktif kârlılık negatif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationship between working capital management and it's impact on profitabiltiy of 32 companies listed BİST metal goods, machinery and equipment construction sector. In this study is used data collected from 32 companies listed BİST manufacturing sector showing a seamless activity period between 2010-2017 and it has been applied 243 observation years of data. In this study, to determine relationship between working capital management and profitabiltiy return on asset is used as dependent variable while indepedent variables used leverage ratio, firm size, number of days inventory turnover, and cash conversion cycle. The emprical result of this study shows that, there is significant positive relationship between firm size, number of days inventory turnover and cash conversion cycle and return on asset. But, there is significant negative relationship between leverage ratio and return on asset.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇalışma Sermayesien_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectFirma Büyüklüğüen_US
dc.subjectNakit Dönüşüm Süresien_US
dc.subjectStok Devir Hızıen_US
dc.subjectAktif Kârlılıken_US
dc.subjectWorking Capital Managementen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.subjectNumber of Days Inventory Turnoveren_US
dc.subjectReturn on Asseten_US
dc.subjectCash Conversion Cycleen_US
dc.subjectFirm sizeen_US
dc.titleÇalışma sermayesi yönetiminin firma karlılığı üzerindeki etkisi: BISTte işlem gören metal eşya, makine ve gereç yapım sektörü üzerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of working capital management on firms' profitabilty: A research on metal goods, machinery and equipment construction which firms listed on BISTen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record