Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnözü, Julide
dc.contributor.authorÖrük, Ceyda
dc.date.accessioned2019-08-27T09:43:37Z
dc.date.available2019-08-27T09:43:37Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1058
dc.description.abstractBu çalışma, üniversite İngilizce hazırlık bölümü öğrencilerinin sınıf ortamı algılarının İngilizce öz yeterlilikleri ve öz düzenlemeleri ile olan ilişkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Adana, Türkiye'de bulunan bir devlet üniversitesinde yürütülen çalışmada veriler nicel araştırma yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, öğrencilerin sınıf ortamı algılarını, İngilizce öz yeterlilik inançlarını ve öz düzenlemeleri ile ilgili olarak motivasyonlarını ve öğrenme stratejileri kullanımlarını ölçen üç farklı anket aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma soruları kapsamında elde edilen veriler betimsel, korelasyon ve çoklu regresyon analiz yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin genel olarak sınıf ortamı ile ilgili pozitif bir algıya sahip olduğunu, kendilerini İngilizce konusunda öz yeterliliklerinin olduğunu ve öz düzenleme kapsamında İngilizce öğrenmeye karşı motivasyonlarının olduğunu ve öğrenme stratejilerini sıklıkla kullandıklarını ortaya koymuştur. Ancak, korelasyon ve çoklu regresyon analiz sonuçları, öğrencilerin sınıf ortamı algılarının öz düzenleme ile ilgili olarak motivasyonlarının ve öğrenme stratejileri kullanımlarının anlamlı bir yordayıcısı olmadığını göstermiştir. Diğer taraftan, sınıf ortamı kapsamında öğretmenlerin destekleyici tutumlarının öğrencilerin öz yeterliliklerini olumlu bir şekilde etkilediği anlaşılmıştır. Bu araştırmanın bulguları alan yazınında bu konuda yapılmış çalışmalar dikkate alınarak tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to investigate the relationship between university students' perceptions of classroom environment, their English self-efficacy and self-regulation regarding their motivation and use of self-regulated learning strategies. The data of the study which was conducted in a state university in Adana, Turkey, was gathered by quantitative research methods. Three questionnaires measuring the learners' classroom environment perceptions, their English self-efficacy beliefs and motivation as well as use of learning strategies in terms of self-regulation were used to collect the relevant data. Within the scope of research questions, descriptive, correlation and multiple regression analyses were computed to analyze the data. The results of the study primarily revealed that in general participants have positive perceptions toward their classroom environment, find themselves quite efficient in English language and within the framework of self-regulation they are motivated to learn the language and use self-regulated learning strategies quite often. Nevertheless, correlation and multiple regression analyses results indicated that participants' perceptions of their classroom environment do not predict their motivation as well as use of learning strategies in terms of self-regulation. On the other hand, personalization aspect of the classroom environment which refers to teacher support was found positively associated with participants' English self-efficacy. The findings of the study were discussed within the scope of previous researches carried out in the literature.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectClassroom environmenten_US
dc.subjectEnglish self-efficacyen_US
dc.subjectSelf-regulationen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectLearning strategiesen_US
dc.subjectSınıf ortamıen_US
dc.subjectİngilizce öz yeterliliken_US
dc.subjectÖz düzenlemeen_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectÖğrenme stratejilerien_US
dc.titleInvestigating university students' classroom environment perceptions as a predictor of their English self-efficacy and self-regulationen_US
dc.title.alternativeÜniversite öğrencilerinin sınıf ortamı algılarının İngilizce öz yeterliliklerinin ve öz düzenlenmelerinin yordayıcısı olarak incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record