Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnözü, Julide
dc.contributor.authorKurt, Fidan Serap
dc.date.accessioned2019-08-27T06:10:25Z
dc.date.available2019-08-27T06:10:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1045
dc.description.abstractBu çalışma, yabancı dil olarak İngilizce öğrenen üniversite öğrencilerinin sınıf ortamı algılarının İngilizce iletişim isteklilikleri ve İngilizce öz yeterlilikleri olan ilişkisini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmadaki veriler Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinden elde edilmiştir. İlgili verilerin toplanmasında, öğrencilerin sınıf ortamı algılarını, İngilizce iletişime istekliliklerini ve İngilizce öz yeterlilik inançlarını ölçen üç farklı anket kullanılmıştır. Veri analizinde betimsel ve korelasyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin genel olarak sınıf ortamı ile ilgili pozitif bir algıya sahip olduğunu, İngilizce iletişime istekli olduklarını, İngilizce öz yeterlilik inançları konusunda pozitif bir algıya sahip olduklarını ve kendilerini İngilizce konusunda oldukça yeterli bulduklarını ortaya koymuştur. Çalışmanın üç temel konusu (sınıf ortamı algısı, iletişime isteklilik ve öz yeterlilik inancı) açısından, korelasyon analizleri, öğrencilerin İngilizce öz yeterlilik inançları ve İngilizce iletişime isteklilikleri arasında önemli ve orta derecede ilişki olduğunu göstermiştir. Alt boyutsal düzeyde ise, öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkisinin (student cohesiveness), öğrencilerin iletişim isteklilikleriyle çok zayıf negatif yönlü ilişkili olduğu bulunmuştur. Ek olarak, öğrencilerin sınıfta söz hakkının olması (individualization) ile onların öz yeterlilik inançları arasında ilişki olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research was conducted to investigate the relationship between university students' perceptions of the classroom environment, their willingness to communicate (WTC), and their self-efficacy beliefs in English in EFL context. The data of the research were gathered from English Preparatory Programme students studying at Fırat University School of Foreign Languages. Three questionnaires measuring the students' classroom environment perceptions, their willingness to communicate (WTC) in English and their English self-efficacy beliefs were used to collect the relevant data. Descriptive and correlational research designs were used to analyse the data. The results of the study have revealed that the students have a positive overall perception of their classroom environment, they are willing to communicate in English and they have a positive perception of their self-efficacy beliefs and find themselves quite efficient in English language. The correlational analysis have demonstrated in terms of the main aspects of the present study (classroom environment perceptions, WTC and self-efficacy beliefs) that there is significant and moderately positive correlation between the students' English self-efficacy beliefs and their level of willingness to communicate in English. On sub dimensional level, student cohesiveness aspect of the classroom environment, which is concerned with friendship among students, has been found very weakly and negatively correlated with participants' willingness to communicate. In addition, individualization aspect of the classroom environment, which refers to learner centeredness, has been found weakly and positively correlated with participants' self-efficacy beliefs.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectClassroom environmenten_US
dc.subjectEnglish self-efficacyen_US
dc.subjectWillingness to communicate (WTC)en_US
dc.subjectSınıf ortamıen_US
dc.subjectİletişime İstekliliken_US
dc.subjectİngilizce öz yeterliliken_US
dc.titleThe relationship between students' classroom perceptions, willingness to communicate and self-efficacy beliefsen_US
dc.title.alternativeÖğrencilerin sınıf algıları, iletişim isteklilikleri ve öz yeterlilikleri arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record