Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorTekin, Şüra
dc.date.accessioned2019-08-26T11:58:09Z
dc.date.available2019-08-26T11:58:09Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1037
dc.description.abstractYabancı dili öğrenmenin ana nedeni iletişim kurmaktır bu nedenle dil bu amacı gerçekleştirmek için etkili, aktif ve dinamik bir araç olarak düşünülebilir. Alıcı becerilerden biri olan okuma, dil öğrenme yolculuğunda hayati bir rol oynar. Hedef dili ve kültürü, alıcı becerilerden biri yoluyla nitelikli, etkili ve anlamlı bir şekilde öğrenmek, dil öğrenenler için bir zorunluluktur. Kapsamlı okuma, okuma öğretmenin yollarından biridir ve çeşitli girdiler sağlayan aktiviteler içerir. Kapsamlı okuma aktivitelerinden biri yüksek coşku, bağımsız okuma ve işbirliğine dayalı öğrenmeden oluşan okuma çemberidir. Bu çalışma, öğrencilerin okuma çember etkinliği ile kapsamlı okuma hakkındaki algılarını araştırmayı ve öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için okuma çemberi etkinliğinin herhangi bir katkısı olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada gönüllü altı öğrenci okuma çemberi aktivitesindeki rollerin sayısı nedeniyle yer aldı. Böylelikle öğrenciler, grubun eşit şekilde döngüsel okumalar yapmasını sağladılar. Çalışma veri toplamak amacıyla karma tip araştırma tasarımının özelliklerine sahip nitel ve nicel yaklaşımları içermektedir. Bu çalışmanın verileri dört temel kaynaktan toplanmıştır: okuma çemberi çalışma sayfaları, araştırmacı günlüğü, röportajlar ve öğrencilerin sınav sonuçları. Veriler içerik analizi, gözlemleme sıklığı ve gelişimin incelenmesi ile analiz edilmiştir. Verilerin sonuçları, okuma çemberi aktivitesinin dil öğrenenlerini hedef dilde zevkle okumaya ve dil yeterliliğini arttırmaya teşvik edebileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractMain reason to learn a foreign language is to communicate; therefore, language might be considered as an effective, active, and dynamic tool to accomplish this purpose. As one of the receptive skills, reading plays a vital role in language learning journey. Learning the target language and culture through one of the receptive skills in a qualified, effective, and meaningful way is a must for all the language learners. Extensive reading is one of the ways of teaching reading and it includes various activities providing various quantities of input. One of the extensive reading activities is reading circle, which consists of high level of enthusiasm, independent readers, and cooperative learning. This study aimed to investigate the learners' perceptions about extensive reading with the reading circle activity and to explore whether there were any contributions of reading circle activity to improve learners' reading skills. In this study, six of the voluntary students took part because of the number of the roles in reading circle activity. In this way the students made the group to enable reading circle roles equally. The study included the qualitative and quantitative approaches with the features of mixed-type research design in order to collect data. Data of this study were collected from four essential sources: reading circle role sheets, researcher's diary, interviews and learners' exam results. The data were analyzed by content analysis, observing frequency and improvement. The results of the data showed that the reading circle activity may encourage the language learners to read in target language with enjoyment and improve language proficiency.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectExtensive Readingen_US
dc.subjectReading Circleen_US
dc.subjectSerbest Okumaen_US
dc.subjectOkuma Çemberien_US
dc.titleEncouraging extensive reading through reading circle activity at a preparatory school in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye'deki hazırlık okulunda okuma çemberi etkinliği ile serbest okumaya teşvik etmeken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record