Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Hasan Basri
dc.date.accessioned2019-08-26T08:08:50Z
dc.date.available2019-08-26T08:08:50Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1020
dc.description.abstractDeniz ticaret hukukunda, tekne ve taşıma sigortalarının teminat kapsamı dışında kalan, üçüncü kişilere verilen zararlardan doğan sorumluluklar, koruma ve tazmin klası altında faaliyet gösteren P&I kulüpleri tarafından teminat altına alınır. Kulüp sigortasının teminat kapsamı geniştir. Söz konusu teminatlardan, petrol taşınmasından doğan sorumluluk teminatı; kulübe kayıtlı üye donatanın gemisinin doğal çevreye ve üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin etmeyi amaçlar. Bu bağlamda çalışmamızın birinci bölümünde Kulüp Sigortası kavramı incelenecektir. Denizcilikte kilometre taşı olmuş olaylar eşliğinde Kulüp sigortasının tarihçesi anlatılacaktır. Ardından kulüplerin temel özelliklerine, işleyiş esaslarına ve hukuki niteliğine değinilecektir. Bölüm sonunda Kulüp üyelerine sunulan teminatlar sıralanacak ve açıklanacaktır. Çalışmamızın ikinci bölümü, Kulüp Sigortası kapsamında, "Petrol Taşınmasından Doğan Kirlenme Zararları Hakkındaki Teminat" üzerinedir. Genel anlamda deniz kirlenmesi ve kirlenmenin sebepleri, petrol taşınmasının denizlerde bıraktığı olumsuz etkiler, kirlilikten doğan sorumluluk, sorumluluğun mevzuatımızda ve taraf olduğumuz uluslararası antlaşmalardaki yansıması, sorumluluğun sınırlandırılması ve ek tazminat fonları hakkında bilgi verilecektir. Çalışmamızın üçüncü bölümü söz konusu kirlenme zararlarının P&I Kulüp Sigortasına başvurularak tazmin edilmesi hakkındadır. Bu bölümde, çevre kirliliği anlamında rizikonun tanımı yapılacaktır. Sigorta yapma zorunluluğu ele alınacak; sigorta kapsamına giren riskler ve üçüncü kişilerin, zararlarını tazmin etmek için P&I kulüplerine başvurabileceği hususu incelenecektir. Bölüm sonunda zarar tazmini hususunda uyuşmazlıkların çözüm yolu olan dava ve tahkim yolu açıklanacaktır. Kulüp sigortasında zamanaşımı süresi hakkında kısaca bilgi verilecektir.en_US
dc.description.abstractIn maritime law, a group of liabilities are excluded from warranty,by hull and Cargo insurances. These liabilities are arisen from the injured 3rd parties' claims and covered by P&I Clubs, which provide Protect and Indemnity clases. The P&I has a large scale of cover. Insuch indemnities, the oil spill indemnity, intends to compensate environmental injuries and 3rd parties' injuries that have been done by assured party's ship. In the first chapter of our study, the conception of the P&I Clubs will be mentioned. The historical background will be examined with milestones of navigation. Then, principal qualities, process and legal character of P&I Club Insurance will be discussed. At the end of this chapter, indemnities will be listed and described. Oil Spill risks will be described in the second chapter. Marine pollution and its reasons, negative effects of oil transport, pollution response, reflections of liability regarding to our legal system and international conventions, limitation of liability and supplementary compensation funds will be mentioned in this chapter. The third chapter is about compensation of oil spills in accordance with P&I club insurance. In this chapter, the term of risk will be defined in the meaning of environmental damages. Necessity of insurance, covered risks and 3rd parties' compensation claims against P&I clubs will be examined. At the end of this chapter, dispute resolution systems such as litigation and arbiteration regarding the compensation claims against P&I Clubs will be defined. Time bar of insurance will shortly be defined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectP&I, Cluben_US
dc.subjectInsuranceen_US
dc.subjectPetrolen_US
dc.subjectConvention, Indemnityen_US
dc.subjectLiabilityen_US
dc.subjectLimitationen_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectDamageen_US
dc.subjectP&Ien_US
dc.subjectKulüpen_US
dc.subjectSigortaen_US
dc.subjectPetrolen_US
dc.subjectKonvansiyonen_US
dc.subjectTazminaten_US
dc.subjectSorumluluken_US
dc.subjectSınırlandırmaen_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectZararen_US
dc.titleP & I (Protect & Indemnity ) kulüp sigortaları kapsamında petrol taşımacılığından doğan kirlenme zararlarıen_US
dc.title.alternativeOilspill damages within the context of P & I (Protect & Indemnity) club insuranceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record