Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Adli Kontrol 

      Köroğlu, Veli; Odman, Tevfik M. (Çağ Üniversitesi, 2005)
      5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109, 110, 111, 112, 113, 114 ve 115 nci maddeleri yeni olup, koruma tedbirlerinden birisi olan “Adli Kontrol” kurumunu hükme bağlamaktadır. Tutuklamanın bir türevi olan adli kontrol’un ...